Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 91,8% dân số; số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đạt 1.863.073 người, tăng 3,66%; số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 63.304 người, tăng 30,06%... Đó là những kết quả nổi bật BHXH thành phố Hà Nội đã nỗ lực đạt được trong năm 2021.
Hà Nội: 3 tháng cuối năm, phấn đấu mỗi xã/phường/thị trấn có 60 người tham gia BHXH tự nguyện Hà Nội: Hơn 83.000 đơn vị với hơn 1,4 triệu lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN Khẩn trương hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19

Hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu được giao

Thông tin tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 do BHXH Việt Nam tại điểm cầu BHXH Việt Nam và 63 điểm cầu tại BHXH các tỉnh, thành phố, cùng 672 điểm cầu tại BHXH các quận, huyện trên cả nước chiều 10/1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết: Năm 2021, với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BHXH Việt Nam, sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND Thành phố, sự nỗ lực của BHXH Thành phố, sự vào cuộc trách nhiệm, hiệu quả của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, BHXH Thành phố đã thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,8% dân số, vượt 0,3% chỉ tiêu HĐND Thành phố giao; số tham gia vượt 0,9% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 243.037 người so với năm 2020.

Số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 1.863.073 người, tăng 3,66%, tăng 65.736 người so với năm 2020, đạt 100,07% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao; chiếm 39% lực lượng lao động trong độ tuổi, hoàn thành chỉ tiêu HĐND Thành phố giao.

Số người tham gia BHXH tự nguyện: 63.304 người, tăng 30,06%, tăng 14.630 người so với năm 2020, đạt 100,21% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao; chiếm 1,3% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,3% so với chỉ tiêu HĐND Thành phố giao.

Số người tham gia BHTN đạt 1.798.166 người, tăng 3,77%, tăng 65.388 người so với năm 2020, đạt 100,07% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao; chiếm 37,7% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,7% so với chỉ tiêu HĐND Thành phố giao.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2021 là 49.123,7 tỷ đồng, đạt 100,3% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao (tăng 4%, tăng 1.889,5 tỷ đồng so với năm 2020).

BHXH Thành phố đã chủ động, tích cực phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh với hơn 8,6 triệu lượt khám chữa bệnh. Chi phí bình quân một lượt khám chữa bệnh BHYT ngoại trú tăng 11,4%, nội trú tăng 7,2% so với năm 2020. Tăng cường quản lý và sử dụng quỹ BHYT không vượt dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, đảm bảo chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho trên 590 nghìn người với trên 34.200 tỷ đồng đầy đủ, đúng kỳ chi trả, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

“BHXH Thành phố đã tập trung cao không kể ngày đêm thực hiện hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ nhanh chóng, kịp thời đến người lao động. Đặc biệt việc hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN cho hơn 1,68 triệu lao động, số tiền hơn 4.113 tỷ đồng được nhân dân và doanh nghiệp đánh giá rất cao”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận.

Ông Chử Xuân Dũng cũng cho biết: Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp, việc ứng dụng công nghệ thông tin làm việc trực tuyến tại nhà vẫn đảm bảo giải quyết các chế độ BHXH, BHYT của doanh nghiệp và người dân kịp thời, đúng quy định; tỷ lệ hồ sơ chậm muộn năm 2021 đạt dưới 1%.

Ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số ngành BHXH, đến nay có gần 3,9 triệu người đã cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, là địa phương có số người cài đặt ứng dụng VssID lớn nhất toàn quốc.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện linh hoạt bằng phương thức thanh tra trực tiếp, thanh tra điện tử tập trung để giảm nợ đóng BHXH. Năm 2021 đã thực hiện thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại 3.740 đơn vị sử dụng lao động, đơn vị nội bộ, cơ sở khám chữa bệnh và đại lý thu, đại diện chi trả (đạt 147% Kế hoạch); qua thanh tra, kiểm tra số tiền các đơn vị nợ đóng BHXH đã khắc phục 464,79 tỷ đồng, đạt 74,9%. Thực hiện thanh tra, kiểm tra điện tử đối với 10.765 đơn vị nợ đóng BHXH, số tiền các đơn vị đã khắc phục là 449,5 tỷ đồng, đạt 31%.

Sự vào cuộc kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp

Nhấn mạnh sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả giữa BHXH Thành phố với các Sở, ban, ngành, UBND các quận/huyện/thị xã đã góp phần triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH, BHYT qua đó đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết: Trong năm 2021, Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH, BHYT từ 2021-2025 đến năm 2030 để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025;

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình 08-CTr/TU về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025 giao nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT và Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 30/11/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030.

HĐND Thành phố giao chỉ tiêu năm 2022 về tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,5% dân số; số người tham gia BHXH đạt 41,5% số người trong độ tuổi lao động. Trong đó: Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 40% lực lượng lao động; tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện chiếm trên 1,5% lực lượng lao động; tỷ lệ đối tượng tham gia BHTN đạt 37,5% lực lượng lao động.

UBND Thành phố đã ban hành 3 Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội: Các giải pháp, biện pháp thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT; thực hiện chỉ tiêu về số người tham gia BHXH, BHYT; các giải pháp phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT...

Với những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong năm 2020, BHXH thành phố Hà Nội vinh dự được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua.
B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cho phép cơ sở giáo dục phổ thông công lập liên kết với cơ sở giáo dục nước ngoài

Cho phép cơ sở giáo dục phổ thông công lập liên kết với cơ sở giáo dục nước ngoài

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) phân quyền cho Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, nhiều cấp học.
Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

(LĐTĐ) Chiều 29/8, tại Khu đô thị Vùng 4 Hải quân, Cam Ranh (Khánh Hòa) đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Công đoàn Y tế Việt Nam với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, giai đoạn 2023 - 2028.
Ghé về tuổi thơ qua những phiên chợ Trung thu

Ghé về tuổi thơ qua những phiên chợ Trung thu

(LĐTĐ) Có lẽ cái tên "Chợ quê Trung thu" hay "Lễ hội trăng rằm" đã trở nên quen thuộc với học sinh Hà Nội. Không biết từ bao giờ, những "phiên chợ" này đã xuất hiện ở khắp các ngôi trường trên khắp Thành phố, để rồi những cô bé, cậu bé quàng khăn đỏ, những em bé mẫu giáo lại được tung tăng đi chợ Trung thu cùng bè bạn.
Quận Thanh Xuân: Tổng kiểm tra các chung cư mini, nhà trọ

Quận Thanh Xuân: Tổng kiểm tra các chung cư mini, nhà trọ

(LĐTĐ) Quận Thanh Xuân sẽ tập trung tổng kiểm tra chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có nguy cơ cháy, nổ cao, hoàn thành trước ngày 30/10/2023. Trong đó, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, các nội dung liên quan đến an toàn điện, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Giả mạo chủ nhà để chiếm đoạt tiền thuê nhà của khách

Giả mạo chủ nhà để chiếm đoạt tiền thuê nhà của khách

(LĐTĐ) Ngày 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Đặng Thùy Chi (sinh năm 1982, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quận Đống Đa: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân

Quận Đống Đa: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội trong quận Đống Đa đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Nhiều tấm gương “Người tốt, việc tốt” được phát hiện qua các phong trào thi đua liên tục, rộng khắp, hiệu quả trên toàn quận.
Huyện Thanh Trì: Xác minh, xử lý thông tin báo chí nêu và chấn chỉnh việc thu Quỹ đầu năm học

Huyện Thanh Trì: Xác minh, xử lý thông tin báo chí nêu và chấn chỉnh việc thu Quỹ đầu năm học

(LĐTĐ) Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc vận động thu quỹ Hội Cha mẹ học sinh (CMHS) tại Trường THCS Tứ Hiệp, UBND huyện Thanh Trì đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, kịp thời xử lý với tinh thần cầu tiến, không né trách; đồng thời kiên quyết chấn chỉnh việc thu quỹ đúng theo quy định hiện hành.

Tin khác

Cho phép cơ sở giáo dục phổ thông công lập liên kết với cơ sở giáo dục nước ngoài

Cho phép cơ sở giáo dục phổ thông công lập liên kết với cơ sở giáo dục nước ngoài

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) phân quyền cho Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, nhiều cấp học.
Quận Thanh Xuân: Tổng kiểm tra các chung cư mini, nhà trọ

Quận Thanh Xuân: Tổng kiểm tra các chung cư mini, nhà trọ

(LĐTĐ) Quận Thanh Xuân sẽ tập trung tổng kiểm tra chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có nguy cơ cháy, nổ cao, hoàn thành trước ngày 30/10/2023. Trong đó, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, các nội dung liên quan đến an toàn điện, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Quận Đống Đa: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân

Quận Đống Đa: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội trong quận Đống Đa đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Nhiều tấm gương “Người tốt, việc tốt” được phát hiện qua các phong trào thi đua liên tục, rộng khắp, hiệu quả trên toàn quận.
Mặt trận các cấp tập trung triển khai hiệu quả Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023

Mặt trận các cấp tập trung triển khai hiệu quả Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023

(LĐTĐ) Ngày 29/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Quý III/2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV/2023.
Phát triển Thủ đô Hà Nội nhanh, bền vững, xứng tầm khu vực và thế giới

Phát triển Thủ đô Hà Nội nhanh, bền vững, xứng tầm khu vực và thế giới

(LĐTĐ) Hội thảo khoa học “Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” diễn ra sáng 29/9 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã khép lại với rất nhiều ý kiến đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô theo hướng nhanh, bền vững, xứng tầm khu vực và thế giới.
Để Hà Nội thực sự là nơi đáng sống, đáng đến, đáng lưu lại

Để Hà Nội thực sự là nơi đáng sống, đáng đến, đáng lưu lại

(LĐTĐ) Theo GS, TS. Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, điều quan trọng quy hoạch Thủ đô phải tôn trọng, giữ gìn, tôn tạo và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa, lịch sử, trở thành nguồn lực phát triển bền vững; xây dựng Thủ đô phồn vinh, hào hoa, thanh lịch, thực sự là nơi đáng sống, đáng đến, đáng lưu lại.
Sẽ chắt lọc ý kiến của nhà khoa học, chuyên gia để xây dựng Quy hoạch Thủ đô tốt nhất

Sẽ chắt lọc ý kiến của nhà khoa học, chuyên gia để xây dựng Quy hoạch Thủ đô tốt nhất

(LĐTĐ) Hội thảo khoa học “Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần đưa ra những luận cứ khoa học, những ý kiến đóng góp để xây dựng Quy hoạch Thủ đô.
Thước đo cải cách hành chính từ sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Thước đo cải cách hành chính từ sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Với quyết tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhiều quận, huyện của thành phố Hà Nội đã đưa vào áp dụng những sáng kiến giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện khi làm thủ tục hành chính. Những nỗ lực đó góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền.
Quy hoạch Thủ đô Hà Nội  tạo nền tảng phát triển cho hiện tại và tầm nhìn tương lai

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tạo nền tảng phát triển cho hiện tại và tầm nhìn tương lai

(LĐTĐ) Sáng nay (29/9), tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân diễn ra Hội thảo khoa học “Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Hội thảo do Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức.
Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng

Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng

(LĐTĐ) Ngày 28/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác Thanh tra nhân dân (TTND), giám sát đầu tư của cộng đồng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 và Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động công tác TTND, giám sát đầu tư của cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động