Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 91,8% dân số; số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đạt 1.863.073 người, tăng 3,66%; số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 63.304 người, tăng 30,06%... Đó là những kết quả nổi bật BHXH thành phố Hà Nội đã nỗ lực đạt được trong năm 2021.
Hà Nội: 3 tháng cuối năm, phấn đấu mỗi xã/phường/thị trấn có 60 người tham gia BHXH tự nguyện Hà Nội: Hơn 83.000 đơn vị với hơn 1,4 triệu lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN Khẩn trương hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19

Hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu được giao

Thông tin tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 do BHXH Việt Nam tại điểm cầu BHXH Việt Nam và 63 điểm cầu tại BHXH các tỉnh, thành phố, cùng 672 điểm cầu tại BHXH các quận, huyện trên cả nước chiều 10/1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết: Năm 2021, với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BHXH Việt Nam, sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND Thành phố, sự nỗ lực của BHXH Thành phố, sự vào cuộc trách nhiệm, hiệu quả của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, BHXH Thành phố đã thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,8% dân số, vượt 0,3% chỉ tiêu HĐND Thành phố giao; số tham gia vượt 0,9% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 243.037 người so với năm 2020.

Số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 1.863.073 người, tăng 3,66%, tăng 65.736 người so với năm 2020, đạt 100,07% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao; chiếm 39% lực lượng lao động trong độ tuổi, hoàn thành chỉ tiêu HĐND Thành phố giao.

Số người tham gia BHXH tự nguyện: 63.304 người, tăng 30,06%, tăng 14.630 người so với năm 2020, đạt 100,21% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao; chiếm 1,3% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,3% so với chỉ tiêu HĐND Thành phố giao.

Số người tham gia BHTN đạt 1.798.166 người, tăng 3,77%, tăng 65.388 người so với năm 2020, đạt 100,07% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao; chiếm 37,7% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,7% so với chỉ tiêu HĐND Thành phố giao.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2021 là 49.123,7 tỷ đồng, đạt 100,3% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao (tăng 4%, tăng 1.889,5 tỷ đồng so với năm 2020).

BHXH Thành phố đã chủ động, tích cực phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh với hơn 8,6 triệu lượt khám chữa bệnh. Chi phí bình quân một lượt khám chữa bệnh BHYT ngoại trú tăng 11,4%, nội trú tăng 7,2% so với năm 2020. Tăng cường quản lý và sử dụng quỹ BHYT không vượt dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, đảm bảo chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho trên 590 nghìn người với trên 34.200 tỷ đồng đầy đủ, đúng kỳ chi trả, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

“BHXH Thành phố đã tập trung cao không kể ngày đêm thực hiện hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ nhanh chóng, kịp thời đến người lao động. Đặc biệt việc hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN cho hơn 1,68 triệu lao động, số tiền hơn 4.113 tỷ đồng được nhân dân và doanh nghiệp đánh giá rất cao”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận.

Ông Chử Xuân Dũng cũng cho biết: Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp, việc ứng dụng công nghệ thông tin làm việc trực tuyến tại nhà vẫn đảm bảo giải quyết các chế độ BHXH, BHYT của doanh nghiệp và người dân kịp thời, đúng quy định; tỷ lệ hồ sơ chậm muộn năm 2021 đạt dưới 1%.

Ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số ngành BHXH, đến nay có gần 3,9 triệu người đã cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, là địa phương có số người cài đặt ứng dụng VssID lớn nhất toàn quốc.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện linh hoạt bằng phương thức thanh tra trực tiếp, thanh tra điện tử tập trung để giảm nợ đóng BHXH. Năm 2021 đã thực hiện thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại 3.740 đơn vị sử dụng lao động, đơn vị nội bộ, cơ sở khám chữa bệnh và đại lý thu, đại diện chi trả (đạt 147% Kế hoạch); qua thanh tra, kiểm tra số tiền các đơn vị nợ đóng BHXH đã khắc phục 464,79 tỷ đồng, đạt 74,9%. Thực hiện thanh tra, kiểm tra điện tử đối với 10.765 đơn vị nợ đóng BHXH, số tiền các đơn vị đã khắc phục là 449,5 tỷ đồng, đạt 31%.

Sự vào cuộc kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp

Nhấn mạnh sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả giữa BHXH Thành phố với các Sở, ban, ngành, UBND các quận/huyện/thị xã đã góp phần triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH, BHYT qua đó đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết: Trong năm 2021, Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH, BHYT từ 2021-2025 đến năm 2030 để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025;

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình 08-CTr/TU về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025 giao nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT và Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 30/11/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030.

HĐND Thành phố giao chỉ tiêu năm 2022 về tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,5% dân số; số người tham gia BHXH đạt 41,5% số người trong độ tuổi lao động. Trong đó: Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 40% lực lượng lao động; tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện chiếm trên 1,5% lực lượng lao động; tỷ lệ đối tượng tham gia BHTN đạt 37,5% lực lượng lao động.

UBND Thành phố đã ban hành 3 Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội: Các giải pháp, biện pháp thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT; thực hiện chỉ tiêu về số người tham gia BHXH, BHYT; các giải pháp phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT...

Với những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong năm 2020, BHXH thành phố Hà Nội vinh dự được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua.
B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội và Viêng Chăn gương mẫu trong hợp tác, để xứng tầm vóc của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Hà Nội và Viêng Chăn gương mẫu trong hợp tác, để xứng tầm vóc của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

(LĐTĐ) Ngày 9/8, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, đã diễn ra Hội đàm giữa Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội với Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn ...
Lập phương án xử lý từng dự án sử dụng đất nhưng chậm triển khai

Lập phương án xử lý từng dự án sử dụng đất nhưng chậm triển khai

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đến hết tháng 10/2022 cần có các kết quả rà soát cụ thể, phương ...
Vụ án Alibaba: Trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung do xuất hiện thêm nhiều bị hại

Vụ án Alibaba: Trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung do xuất hiện thêm nhiều bị hại

(LĐTĐ) Ngày 9/8, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (TAND TP.HCM) ra Quyết định trả hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” xảy ...
Tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi

Tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi

Các đối tượng lợi dụng hoạt động cho vay trên mạng, nhất là vay ngang hàng (P2P Lending) hoặc cố tình chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người khác ...
Thống nhất giao vốn kế hoạch cho dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô

Thống nhất giao vốn kế hoạch cho dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giao vốn kế hoạch cho 3 dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ...
Khơi dậy tinh thần sáng tạo của người lao động tại "mái nhà" Hanwha Aero Engines

Khơi dậy tinh thần sáng tạo của người lao động tại "mái nhà" Hanwha Aero Engines

(LĐTĐ) Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, thời gian qua, Công đoàn Công ty TNHH Hanwha Aero Engines đã khuyến khích công nhân lao ...
Quận Bắc Từ Liêm: Quyết tâm phục hồi kinh tế để về đích

Quận Bắc Từ Liêm: Quyết tâm phục hồi kinh tế để về đích

(LĐTĐ) Xác định năm 2022 là thời điểm bứt phá để tạo đà phục hồi kinh tế trên địa bàn, quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo triển khai đồng bộ ...

Tin khác

Lập phương án xử lý từng dự án sử dụng đất nhưng chậm triển khai

Lập phương án xử lý từng dự án sử dụng đất nhưng chậm triển khai

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đến hết tháng 10/2022 cần có các kết quả rà soát cụ thể, phương án xử lý của từng dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai để tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố.
Quận Bắc Từ Liêm: Quyết tâm phục hồi kinh tế để về đích

Quận Bắc Từ Liêm: Quyết tâm phục hồi kinh tế để về đích

(LĐTĐ) Xác định năm 2022 là thời điểm bứt phá để tạo đà phục hồi kinh tế trên địa bàn, quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, đảm bảo vừa kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế.
Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng 12 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn Thủ đô

Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng 12 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều nay (9/8), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hoàng Mai, Trường hạ Khuyến Lương tổ chức tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng 12 nhà Đại đoàn kết trị giá 600 triệu đồng.
Sẽ thu hồi 88,41 ha đất để mở đường vành đai 4 qua huyện Thanh Oai

Sẽ thu hồi 88,41 ha đất để mở đường vành đai 4 qua huyện Thanh Oai

(LĐTĐ) Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua địa phận huyện Thanh Oai có chiều dài 7,9km, sẽ thực hiện thu hồi 88,41ha đất tại 6 xã. Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thanh Oai đã ban hành văn bản yêu cầu các xã thực hiện nghiêm túc việc nghiêm cấm đăng ký biến động đất đai (chuyển đổi, chuyển nhượng…), xác nhận mua bán đất nông nghiệp; đồng thời, đóng các nghĩa trang nhân dân (trong vùng dự án) không thực hiện cải táng, hung táng…
Quận Đống Đa chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Quận Đống Đa chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Quận Đống Đa luôn là quận nội thành có số ca mắc sốt xuất huyết cao trong nhiều năm qua. Để công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn đạt hiệu quả, ngay từ đầu mùa dịch quận Đống Đa đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cụ thể, thiết thực.
Hà Nội: Tăng tốc độ tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 trong tháng 8/2022

Hà Nội: Tăng tốc độ tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 trong tháng 8/2022

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị Sở Y tế phát động chiến dịch tiêm chủng “Tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2022, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế”.
Níu giữ  “hồn” chiêng xứ Mường

Níu giữ “hồn” chiêng xứ Mường

(LĐTĐ) Nói đến “kho báu” văn hóa của đất Mường, trước hết phải nói đến cồng chiêng, bởi đó là biểu trưng cho hồn cốt dân tộc Mường. Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng của đồng bào dân tộc Mường, Nghệ nhân Bùi Thị Bích Thìn (thôn Đồng Dâu, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã vận động thành lập Câu lạc bộ Cồng chiêng, phối hợp cùng chính quyền địa phương gìn giữ, quảng bá loại hình nghệ thuật này.
Công an thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua học tập gương dũng cảm của các liệt sĩ

Công an thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua học tập gương dũng cảm của các liệt sĩ

(LĐTĐ) Chiều 8/8, Công an thành phố Hà Nội tổ chức phát động phong trào thi đua học tập gương dũng cảm của các liệt sĩ Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng uý Đỗ Đức Việt và Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc - cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an quận Cầu Giấy; quyên góp ủng hộ, chia sẻ đau thương, mất mát đối với thân nhân 3 liệt sĩ.
Giữ gìn và phát huy giá trị làng nghề sơn mài Hạ Thái

Giữ gìn và phát huy giá trị làng nghề sơn mài Hạ Thái

(LĐTĐ) Là 1 trong 7 điểm du lịch làng nghề của thành phố Hà Nội, trải qua hàng trăm năm, người làm nghề sơn mài làng Hạ Thái (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã không ngừng tìm tòi, sáng tạo để làm ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Đồng thời, gìn giữ, phát huy giá trị làng nghề truyền thống.
Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số giúp khách hàng thuận tiện hơn với các dịch vụ điện

Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số giúp khách hàng thuận tiện hơn với các dịch vụ điện

(LĐTĐ) Việc áp dụng những thành tựu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tạo nên những đột phá về hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội), mang lại sự thuận tiện cho khách hàng, bảo đảm sự công khai, minh bạch, đồng thời tạo tiền đề cho việc phấn đấu đến hết năm 2022, EVN Hà Nội sẽ chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số.
Xem thêm
Phiên bản di động