M
01/06/2020 10:26

Bãi bỏ nhiều văn bản trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

(LĐTĐ) Để phù hợp với pháp luật hiện hành, ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28 năm 2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng.

bai bo nhieu van ban trong linh vuc kinh doanh bao hiem Nỗ lực đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động
bai bo nhieu van ban trong linh vuc kinh doanh bao hiem Mất sổ bảo hiểm, có được tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện?
bai bo nhieu van ban trong linh vuc kinh doanh bao hiem Cẩn thận mất tiền vẫn bị phạt
bai bo nhieu van ban trong linh vuc kinh doanh bao hiem
Ảnh minh họa.

Cụ thể, Thông tư này đã bãi bỏ một số văn bản trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm như:

Quyết định số 99/2005/QĐ-BTC về việc ban hành quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa.

Thông tư số 99/2011/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Thông tư số 121/2011/TT-BTC hướng dẫn một số điều về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 2/6/2020.

H.P

Nguồn :