M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Thông tư số 28 năm 2020 -

Bãi bỏ nhiều văn bản trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

10:26 | 01/06/2020

(LĐTĐ) Để phù hợp với pháp luật hiện hành, ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28 năm 2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng.

    Trước         Sau