M
16/05/2020 08:44

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 đến đời sống, việc làm của người lao động

(LĐTĐ) Dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, trong đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động. Tại Hà Nội, theo thống kê của các cấp Công đoàn, do tác động của dịch bệnh Covid-19, trên địa bàn Thành phố đã có 4.204 đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19, 165.007 người lao động bị chịu tác động, mất hoặc thiếu việc làm.

Nguồn :