M
01/05/2021 11:02

205 người là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Công bố Nghị quyết số 559 của Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trong số 868 người ứng cử tại 184 đơn vị bầu cử để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV, số người là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 205 người (chiếm 23,62%).

Thành phố Hà Nội có 3 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV Đảm bảo mọi cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền công dân Hà Nội sử dụng Zalo để thông tin về bầu cử

Theo đó, trong tổng số 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, về cơ cấu, có 393 người ứng cử là phụ nữ (45,28%), 185 người dân tộc thiểu số (21,31%), 74 người ngoài Đảng (8,53%). Về trình độ chuyên môn, 564 người ứng cử trình độ trên đại học (64,98%), 294 người trình độ đại học (33,87%), 10 người trình độ dưới đại học (1,15%).

205 người là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Có 868 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 205 đại biểu Quốc hội khóa XIV tái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Về trình độ lý luận chính trị: 55 người cử nhân (6,34%), 587 người cao cấp (67,63%), 111 người trung cấp (12,79%), 35 người sơ cấp (4,03%), 80 người không có chứng chỉ về trình độ lý luận chính trị (9,22%). Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Hầu hết người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học.

Có 205 người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử (23,62%), tăng 4,31% so với khóa trước. 224 người là người trẻ, dưới 40 tuổi (25,81%). Về độ tuổi bình quân (tính trong 868 người ứng cử) là 46 tuổi. Người cao tuổi nhất, 77 tuổi là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hai người trẻ tuổi nhất, 24 tuổi là Lý Thị An và Quàng Thị Nguyệt, đều ở tỉnh Điện Biên.

Trong số 203 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương, có 11 người ở các cơ quan Đảng (5,42%); 5 người ở cơ quan Chủ tịch nước và các cơ quan tư pháp (2,46%); 129 người ở các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (63,55%); 15 người thuộc Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (7,39%, bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an).

Về người ứng cử thuộc lực lượng vũ trang, có 12 người thuộc Quân đội (5,91%, gồm cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu), 2 người thuộc Công an (0,99%). Có 1 người thuộc Kiểm toán Nhà nước (0,49%), 28 người thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên (13,79%),...

Đỗ Đạt

Nguồn :