M
03/05/2021 11:49

100% Công đoàn khối hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

(LĐTĐ) Tính đến thời điểm hiện tại, 155/155 Công đoàn khối hành chính sự nghiệp, trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, đạt 100% chỉ tiêu đề ra.

Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục Linh hoạt trong tuyên truyền pháp luật cho người lao động Lập thành tích chào mừng sự kiện "Ngày hội toàn dân"

Thực hiện quy định của Bộ luật Lao động 2019, các Nghị định hướng dẫn về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, ngay từ đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động tới các công đoàn cơ sở.

100% Công đoàn khối hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Trường THCS Quảng Bị tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020-2021 (Ảnh: Vũ Liên).

Trong đó, các đơn vị khối hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đã tập trung kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, các đơn vị khối hành chính sự nghiệp đã đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện kế hoạch công tác năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới; lắng nghe, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thông qua quy chế chi tiêu nội bộ; công tác chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; phát động các phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với Công đoàn; báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân, bầu Ban Thanh tra nhân dân; khen thưởng các tập thể, cá nhân...

Liên đoàn Lao động huyện cũng lưu ý, riêng khối đơn vị sự nghiệp là các cơ sở giáo dục đào tạo cần hoàn thành Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 15/10. Đối với Hội nghị Người lao động, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng từ 10 người lao động trở lên làm việc theo hợp đồng lao động phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6.

Minh Khuê

Nguồn :