M
02/05/2021 10:25

Các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì:

Lập thành tích chào mừng sự kiện "Ngày hội toàn dân"

(LĐTĐ) Thiết thực lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đã phát động phong trào thi đua cao điểm trong công nhân viên chức lao động và các cấp Công đoàn huyện.

Đội ngũ cán bộ Công đoàn phải thật vững mạnh Công nhân lao động là vốn qúy của doanh nghiệp Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì phát động “Tháng công nhân” năm 2021

Theo Kế hoạch phát động phong trào thi đua, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì cùng các Công đoàn cơ sở thực hiện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Để mỗi đoàn viên, công nhân viên chức lao động nắm chắc những nội dung của Luật Bầu cử, quyền của công dân trong bầu cử và ứng cử, để lựa chọn những người tiêu biểu, có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Lập thành tích chào mừng sự kiện
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì Bùi Văn Bình phát động thu đua cao điểm hưởng ứng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cùng với đó là thi đua góp phần ổn định quan hệ lao động, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử, từ khi triển khai đến khi kết thúc bầu cử, nhất là những ngày trước, trong và sau ngày bầu cử. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi diễn biến phức tạp, mọi hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu; tham gia tổ chức nơi bỏ phiếu trang trọng, tạo được không khí ngày hội của toàn dân.

Đối với các phong trào thi đua, các cấp công đoàn huyện đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng kiến Thủ đô”, “Công nhân giỏi”, trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, công tác, gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hà Nội. Thi đua nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả công việc; thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, quy định về An toàn vệ sinh lao động; xây dựng tác phong công nghiệp, văn hóa công sở và nơi công cộng; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2021.

Là Chủ tịch Công đoàn cơ sở thuộc khối giáo dục, bà Nguyễn Thị Song Hà – Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hữu Hòa, cho biết, nhận thức từ vai trò và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn là hạt nhân trong các phong trào thi đua yêu nước nói chung và phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn nói riêng, thời gian qua, Công đoàn nhà trường đã luôn bám sát các nội dung chương trình hoạt động của nhà trường để cụ thể hóa nội dung, chương trình, kế hoạch, hoạt động cụ thể triển khai tới hoạt động công đoàn tại đơn vị; nhằm từng bước động viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của Trường trước những vấn đề lớn của đất nước, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao phó.

Lập thành tích chào mừng sự kiện
Chủ tịch công đoàn cơ sở trường Tiểu học Hữu hòa Nguyễn Thị Song Hà hưởng ứng đợt thi đua

Để hưởng ứng đợt phát động phong trào thi đua cao điểm trong công nhân, viên chức, lao động, thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Hữu Hòa cùng nhau quyết tâm thực hiện tốt nhiều nội dung.

Đó là, đối với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, cần phát huy sức mạnh chủ động phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, hưởng ứng tích cực phong trào thi đua bằng những nội dung, công việc cụ thể; phát huy nhân rộng những mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả, thiết thực ở mỗi lĩnh vực, đồng thời không ngừng đổi mới, sáng tạo trong triển khai các nội dung thi đua, các cuộc vận động để lan rộng phong trào trong công nhân viên chức lao động.

Trong công tác tuyên truyền, công đoàn nhà trường vận động khuyến khích sáng tạo trong giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học; xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, tạo khát vọng vươn lên để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, từ đó nâng cao đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên, sẵn sàng hội nhập, cùng chung mục tiêu đưa Thanh Trì trở thành quận trong những năm tới.

Công đoàn nhà trường cũng phối hợp với các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; kịp thời biểu dương khen thưởng những gương điển hình tiên tiến, nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên thi đua học tập, lao động sản xuất; đồng thời phê phán những nhấn tố chưa tích cực, các thông tin không đúng sự thật của các thế lực thù địch trên mạng xã hội, tạo niềm tin cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và đoàn viên công đoàn.

“Công đoàn trường Tiểu học Hữu Hòa bày tỏ sự đồng tình với quyết tâm cao, niềm tin sâu sắc và chắc chắn với phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”, Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Hữu Hòa bày tỏ.

Nhất trí với kế hoạch phát động thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng nhấn mạnh: Đối với Ngày hội bầu cử toàn dân 23/5 sắp diễn ra, đề nghị các cán bộ đoàn viên có trách nhiệm động viên đoàn viên tham gia bầu cử đầy đủ, sáng suốt lựa chọn để bầu ra các đại biểu xứng đáng vào Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bảo Thoa

Nguồn :