M
20/05/2021 21:04

Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội:

100% Công đoàn cơ sở thành lập Tổ An toàn Covid-19

(LĐTĐ) Chiều 20/5, tất cả Công đoàn cơ sở trong các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã thành lập Tổ An toàn Covid-19 - những “lá chắn thép” bảo vệ người lao động. Các Tổ An toàn Covid-19 nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả với lực lượng nòng cốt là cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên, công nhân lao động trực tiếp tại các nhà máy.

[Infographics] Quy định về hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19” Kiểm tra việc thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp Thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tới từng bộ phận, chuyền may

Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cho biết, sau 5 ngày triển khai sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc thành lập các Tổ An toàn Covid-19 trong các doanh nghiệp, toàn bộ cán bộ công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất phát huy tinh thần, trách nhiệm, thần tốc vào cuộc, hướng dẫn đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp thành lập các Tổ An toàn Covid-19. Đến nay đã có 296/296 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp thành lập 1.889 tổ và 7.812 người tham gia.

100% Công đoàn cơ sở thành lập Tổ An toàn Covid-19
100% các Công đoàn cơ sở trong Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội thành lập Tổ An toàn Covid-19.

Tổ An toàn Covid-19 được thành lập với Quy chế hoạt động do người sử dụng lao động ban hành phù hợp với điều kiện sản xuất tại doanh nghiệp. Nòng cốt là cán bộ công đoàn cơ sở, an toàn vệ sinh viên, công nhân giàu kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an toàn lao động, mỗi tổ có ít nhất 3 thành viên tham gia.

Thành viên Tổ An toàn Covid-19 nhanh chóng được Tổ trưởng cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại nơi làm việc thông qua nhóm zalo, mạng nội bộ; được dành một phần thời gian ít nhất 30 phút mỗi ngày vẫn được hưởng lương để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Ban Chấp hành Công đoàn ở một số doanh nghiệp đang đề xuất người sử dụng lao động xem xét có các hình thức bồi dưỡng, hỗ trợ về vật chất, khen thưởng động viên kịp thời, để khuyến khích Tổ An toàn Covid-19.

Hàng ngày, Tổ An toàn Covid-19 trong các doanh nghiệp Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở công nhân trong Tổ thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc và ngoài giờ làm việc, đặc biệt tuân thủ nghiêm ngặt việc kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khai báo y tế trung thực.

Theo dõi, kiểm tra, giám sát về tình hình sức khỏe và việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở hai vòng (cổng doanh nghiệp và trong nhà xưởng). Phát hiện nhắc nhở, kiến nghị người có trách nhiệm xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch theo quy định của chính quyền địa phương và quy chế của doanh nghiệp.

Hầu hết các Tổ An toàn Covid-19 đã xây dựng các kịch bản ứng phó với Covid-19, không để bị động trước các tình huống bất ngờ xảy ra. Vì thế, đoàn viên, công nhân lao động các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội yên tâm hơn khi vào ca, đoàn kết, đồng lòng cùng Công đoàn, doanh nghiệp vững vàng trước đại dịch.

Ngọc Ánh

Nguồn :