M
11:20 | 21/12/2018

Hoạt động Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố năm 2018:

Xứng đáng với niềm tin của đoàn viên

(LĐTĐ) Với tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, năm 2018, Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Nhân dịp hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 do Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố tổ chức chiều 20/12- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng đã có cuộc trò chuyện với PV Lao động Thủ đô về nội dung nói trên.

xung dang voi niem tin cua doan vien 398 vận động viên tham gia Hội Thao CNVCLĐ quận Hà Đông năm 2018
xung dang voi niem tin cua doan vien Chú trọng chăm lo lương, thưởng Tết cho người lao động
xung dang voi niem tin cua doan vien Đoàn cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội hưởng ứng ngày hội hiến máu năm 2018

PV: Thưa Phó Chủ tịch, năm 2018 sắp qua đi, đến giờ này có thể nói Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố đã hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra, đồng chí tâm đắc nhất với kết quả nào?

xung dang voi niem tin cua doan vien
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng: Nhìn lại kết quả năm 2018, điều tôi tâm đắc nhất là hoạt động Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố đã có sự đổi mới rõ nét về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, sát sao đoàn viên, người lao động. Điều này được thể hiện trước hết trong công tác đại diện tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Năm qua, đã có 100% CĐCS phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) và hội nghị người lao động (NLĐ) qua đó giúp NLĐ được phát huy quyền dân chủ, tham gia xây dựng kế hoạch, xây dựng quy chế dân chủ, bàn biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và cơ quan.

Cùng đó, 100% CĐCS doanh nghiệp đã thương lượng, ký kết Thỏa ước Lao động tập thể, xây dựng được quy chế đối thoại và tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp và 100% các đơn vị xây dựng được Nội quy lao động, xây dựng được thang bảng lương, tổ khám sức khỏe định kỳ cho CBCCVC, NLĐ, đóng và tham gia đầy đủ chế độ BHXH-BHYT- BHTN cho NLĐ.

Vai trò của Công đoàn được thể hiện rõ khi tham gia tích cực vào các Hội đồng như Hội đồng lương, hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng thi tuyển, đề bạt, bổ nhiệm CBVC. Công đoàn cũng tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, tuyên truyền vận động CBVC tham gia các hoạt động của chuyên môn, công đoàn; kịp thời nắm bắt giải quyết những thắc mắc, kiến nghị của đoàn viên, trên cơ sở đó hướng dẫn các đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt nội quy, quy chế của đơn vị và cơ quan, các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi, đảm bảo các chế độ chính sách cho CBCCVCLĐ, năm qua, Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố và các CĐCS trực thuộc còn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ thông qua các hoạt động như: Chăm lo tốt các ngày lễ, tết cho CBCCVCLĐ; nhiều đơn vị thực hiện chế độ hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ trang phục, tổ chức hoặc hỗ trợ kinh phí cho CBCCVC, NLĐ đi thăm quan, nghỉ mát, tặng quà cho đoàn viên nhân dịp sinh nhật; tặng quà cho con CBCCVC học giỏi... với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Với đội ngũ CBCCVC, NLĐ, đoàn viên công đoàn là những người công tác tại các ban chuyên đề, các đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố, chủ yếu có chức năng tham mưu cho Thường trực LĐLĐ Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ toàn thành phố, nên công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCCVC, NLĐ và đoàn viên công đoàn cũng là một nội dung hoạt động trọng điểm của Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố, có đúng vậy không, thưa Phó Chủ tịch?

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng: Đúng như vậy, với đội ngũ CBCCVC, NLĐ, đoàn viên công đoàn chủ yếu làm công tác tham mưu, giúp việc cho thường trực LĐLĐ Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo phong trào CNVCLĐ hoạt động công đoàn Thủ đô thì công tác tuyên truyền giáo dục luôn được Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố xác định là hoạt động trọng tâm, bởi tư tưởng đoàn viên ổn định, nhận thức không ngừng được nâng lên thì công tác tham mưu sẽ ngày càng hiệu quả.

Trong năm qua, Công đoàn Cơ quan và CĐCS trực thuộc đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Tiêu biểu, Công đoàn các đơn vị đã tập trung tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI đến 100% cán bộ công đoàn từ tổ phó CĐCS trở lên. Công tác giáo dục truyền thống nhân các dịp lễ lớn, các ngày kỷ niệm trọng đại của Đảng, tổ chức Công đoàn, của đất nước và Thủ đô được các đơn vị chú trọng.

Đặc biệt, Công đoàn cơ quan và Công đoàn các đơn vị còn tập trung tuyên truyền, vận động CBCCVC, NLĐ thực hiện tốt cuộc vận động "Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp", xây dựng "Đơn vị đạt chuẩn văn hoá", triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quyết định 522 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc ban hành Quy tắc ứng xử của CBCCVC, NLĐ trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội gắn với việc thực hiện năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, thực hiện văn minh, lịch sự trong giao tiếp và ứng xử trong CBCCVC, NLĐ.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn còn tích cực đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 20 BCH TW Đảng (khóa X) về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” , trong đó báo Lao động Thủ đô là một trong những đơn vị chủ lực.

Một năm mới lại đến, Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố đã có những kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp gì để phát huy hơn nữa nữa kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, thưa đồng chí?

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng: Năm 2019 là năm diễn ra nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước trên cơ sở những kết quả đạt được Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan đã đề ra 9 chỉ tiêu cụ thể cùng 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2019.

Trong đó, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện tham gia quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của CBCCVC, NLĐ, đoàn viên công đoàn và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị và cơ quan.

Một số chỉ tiêu mà Công đoàn cơ quan sẽ tập trung thực hiện trong năm 2019 như: 95% trở lên CNVCLĐ được học tập, quán triệt các chỉ thị, NQ của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của CĐ, Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI và 6 chương trình của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố thực hiện Nghị quyết; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; 100% các đơn vị tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị người lao động theo đúng quy định.

100% các doanh nghiệp có Thoả ước lao động tập thể; Có 80% trở lên cá nhân, tập thể đạt các danh hiệu thi đua và "Đơn vị đạt chuẩn văn hoá"; Có 100% số cán bộ công đoàn từ tổ trưởng công đoàn trở lên được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; Có 100% CĐCS đạt danh hiệu CĐCSVM; Tuyên truyền, vận động 100% CNVCLĐ cơ quan LĐLĐ Thành phố gia nhập tổ chức công đoàn; Giới thiệu 15 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp…

Nhiệm vụ tuy nhiều và nặng nề, song với tinh thần chủ động, sáng tạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan và các CĐCS; sự hưởng ứng tích cực của CBCCVC, NLĐ, đoàn viên công đoàn, tôi tin rằng, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục có một năm mới thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch!

Ngọc Tú (thực hiện)

Nguồn :