M
20:55 | 22/03/2018

Công đoàn BQL Khu Di tích - Thắng cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức:

Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Trong những năm qua, Công đoàn Ban quản lý Khu Di tích - Thắng cảnh Hương Sơn (BQL Khu DT - TC Hương Sơn) đã đẩy mạnh phong trào xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

xay dung co quan don vi dat chuan van hoa Trao chứng nhận cho 100 đơn vị đạt chuẩn văn hóa
xay dung co quan don vi dat chuan van hoa Gần 80% CNVCLĐ Thủ đô đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hoá công nghiệp”

Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của LĐLĐ huyện Mỹ Đức, Cấp ủy Đảng và phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền, từ nhiều năm qua, Công đoàn BQL Khu DT – TC Hương Sơn đã thực hiện tốt các phong trào xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

xay dung co quan don vi dat chuan van hoa
Đại hội Công đoàn BQL Khu DT – TC Hương Sơn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo phát huy sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp” đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, ứng xử văn minh lịch sự nơi công sở cũng như nơi công cộng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua hướng vào mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính với việc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan và xây dựng cơ quan trong sạch,vững mạnh.

Qua nhiều năm phát động phong trào thi đua xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đã hình thành đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) có ý thức, tác phong làm việc khoa học, hợp lý. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, CNVCLĐ ăn mặc trang phục đầy đủ, thực hiện giờ giấc làm việc đúng Luật Lao động, luôn tạo thói quen giao tiếp ứng xử văn hóa với nhân dân nơi công tác, nơi cư trú và hướng dẫn khách đến thăm quan văn minh, lịch sự.

Ứng xử giao tiếp nơi công sở đúng quy định, tuyên truyền giáo dục cán bộ, CNVCLĐ, gia đình người thân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hàng năm sơ kết, tổng kết phong trào thi đua kịp thời. Số gia đình cán bộ, CNVCLĐ đạt tiêu chuẩn văn hóa từ 93% - 96% và cán bộ, CNVCLĐ đạt tiêu chuẩn sống văn hóa công nhiệp là trên 90%. Quyết tâm giữ vứng danh hiệu tái công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”.

Trong những năm qua, Công đoàn BQL Khu DT – TC Hương Sơn cũng thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, CNVCLĐ xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa phải gắn với việc đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội không chỉ làm băng hoại đạo đức con người, làm suy kiệt sức lao động mà còn là một trong những nguyên nhân gây tác hại lớn đến giá trị nhân văn của xã hội.

Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp vừa mang tính cấp thiết, vừa mang tính chiến lược cho sự phát triển lâu dài. Trong thời gian tới, cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hó công nghiệp”, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Công đoàn BQL Khu DT – TC Hương Sơn thường xuyên tuyên truyền tới từng tổ công đoàn, từng đoàn viên dưới nhiều hình thức, nội dung sâu sắc, thực tế hơn để phù hợp với tình hình mới, triển khai thực hiện tốt văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị và phục vụ du khách thập phương về trẩy hội Chùa Hương.

Để tiếp tục phát huy vai trò của Công đoàn với phong trào xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, theo ông Lê Văn Hải, Chủ tịch Công đoàn BQL Khu DT – TC Hương Sơn: Công đoàn BQL sẽ thực hiện xây dựng cơ quan “Xanh, sạch, đẹp”, bố trí sắp xếp phòng làm việc gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, trong khuôn viên cơ quan có treo cờ Tổ Quốc, có bảng nội quy, lịch công tác.

Tất cả cán bộ, công đoàn viên chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Lao động, phương thức lề lối làm việc… Cán bộ, CVNCLĐ không hút thuốc lá, uống bia rượu trong giờ làm việc, khi hội họp không sử dụng điện thoại làm ảnh hưởng đến người khác.

Bên cạnh đó, cán bộ, CNVCLĐ luôn gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động xây dựng khu dân cư văn hóa, chấp hành, tuyên truyền vận động gia đình, nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ công dân; đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan… Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt các hoạt động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,chính đáng cho người lao động, động viên, khen thưởng thật kịp thời.

Thu Trang

Nguồn :