M
19:30 | 22/10/2019

Trên 3.000 cuộc kiểm tra về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, 9 tháng năm 2019, Ủy ban kiểm tra các cấp công đoàn Thành phố đã thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giúp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

tren 3000 cuoc kiem tra ve chap hanh dieu le cong doan viet nam Chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam
tren 3000 cuoc kiem tra ve chap hanh dieu le cong doan viet nam Chấp hành nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam
tren 3000 cuoc kiem tra ve chap hanh dieu le cong doan viet nam Góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Cụ thể, Ủy ban kiểm tra các cấp công đoàn đã giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ kiểm tra 3.089 cuộc về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 3.042 cuộc về quản lý, sử dụng tài chính, hoạt động kinh tế công đoàn; tổ chức giám sát hoạt động công đoàn 1.232 cuộc.

Ủy ban kiểm tra các cấp công đoàn đã tiếp 149 lượt người đến khiếu nại tố cáo, trong đó Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp 15 lượt, Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên cơ sở tiếp 126 lượt, công đoàn cơ sở tiếp 08 lượt. Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra các cấp công đoàn Thành phố đã tiếp nhận 62 đơn của cán bộ, đoàn viên và người lao động; gồm 57 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh và 5 đơn tố cáo.

tren 3000 cuoc kiem tra ve chap hanh dieu le cong doan viet nam
Một cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Công đoàn cơ sở do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức. Ảnh minh họa.

Trong đó, Liên đoàn Lao động Thành phố nhận được 22 đơn, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhận 32 đơn và công đoàn cơ sở nhận 08 đơn. Qua phân loại, có 01 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp công đoàn, chiếm 1,61%; 61 đơn không thuộc thẩm quyền của Công đoàn đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.

Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã tham gia giải quyết được 55 đơn, bảo vệ cho 13 người được trở lại làm việc, 12 người được hạ mức kỷ luật, 72 người được giải quyết các quyền lợi khác.

P.Diệp

Nguồn :