M
16:01 | 17/04/2018

Công đoàn Cơ quan Văn phòng Sở Giao thông vận tải:

Tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Phát huy tinh thần tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thời gian vừa qua, không chỉ dừng ở việc học tập mà cán bộ công nhân, viên chức, đoàn viên công đoàn đã cụ thể hóa việc làm theo tấm gương của Bác vào chính công việc hằng ngày của bản thân.

tich cuc hoc tap va lam theo tu tuong tam guong dao duc ho chi minh Nữ sinh viên trẻ làm giàu bằng nghề nông
tich cuc hoc tap va lam theo tu tuong tam guong dao duc ho chi minh Nhân rộng điển hình học tập làm theo gương Bác Hồ vĩ đại

Năm 2017, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 522/QĐ-UBND về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và Kế hoạch số 69 về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của các bộ, công chức, viên chức TP Hà Nội.

tich cuc hoc tap va lam theo tu tuong tam guong dao duc ho chi minh
Công đoàn ngành GTVT tổ chức các đợt sinh hoạt giới thiệu những nội dung cơ bản của các chuyên đề hàng năm tới toàn thể đoàn viên.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc vận động đoàn viên tích cực thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong trong thực thị công vụ vủa cán bộ, công chức cơ quan Sở; Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở GTVT đã bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Sở và của Công đoàn Ngành.

Theo đó, tích cực triển khai, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Quyết định 522 và Kế hoạch 69 của UBND TP Hà Nội tới toàn thể đoàn viên Công đoàn.

Phối hợp tổ chức tốt các đợt sinh hoạt giới thiệu những nội dung cơ bản của các chuyên đề hàng năm tới toàn thể đoàn viên. Từ đó từng tập thể, cá nhân chủ động xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác theo chuyên đề hàng năm, phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan Sở.

Mỗi cán bộ, công chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu; đồng thời học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 – khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”, năm kỷ cương hành chính, thực hiện Quyết định 522, Kế hoạch số 69 của UBND TP Hà Nội để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Kết quả hàng năm 100% đoàn viên công đoàn là đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hơn 90% cán bộ công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua trong số lao động tiên tiến.

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở còn chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan triển khai thực hiện theo các chuyên đề hàng năm, lồng ghép với các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động như phong trào Lao động giỏi – Lao động sáng tạo, cuộc vận động Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp… Các hoạt động xã hội, từ thiện được đẩy mạnh. 100% đoàn viên luôn là lực lượng tiên phong, đã tích cực ủng hộ các Quỹ xã hội từ thiện do các cấp phát động.

Theo bà Phạm Quỳnh Trang (Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở GTVT), việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được đông đảo cán bộ công chức, đoàn viên trong Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở hưởng ứng tích cực.

Điều này đã tạo sự chuyển biến trong ý thức rèn luyện và nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng; đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống. Thông qua đó tạo không khí đoàn kết phấn khởi; động viên cán bộ công chức, đoàn viên thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, giữ vững danh hiệu tổ chức Công đoàn vững mạnh”.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; theo bà Trang thời gian tới đây cần tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, học tập nhằm nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hiện “làm theo từ những công việc hàng ngày” trong cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn.

Đồng thời gắn kết chặt chẽ nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị và các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn phát động.

“Việc triển khai, thực hiện phải gắn với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và việc xây dựng tiêu chí chuẩn mực đạo đức của cán bộ công chức, đoàn viên cần phù hợp với những nhiệm vụ chuyên môn cụ thể. Bên cạnh đó phải thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm để kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình tiêu biểu trong việc làm theo Bác.

Đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Công đoàn với chính quyền, phát huy vai trò gương mẫu của Ban Chấp hành Công đoàn, cán bộ chủ chốt các đơn vị để cán bộ công chức, đoàn viên tự giác làm theo. Đây là điều kiện tiên quyết để đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” – Bà Trang nhấn mạnh.

Phạm Thảo

Nguồn :