M
15:13 | 18/08/2019

Thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn

(LĐTĐ) Đây là nội dung chính của Kế hoạch số 337/KH-UBND của UBND thị xã Sơn Tây về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thị xã.  

thi xa son tay day manh tim hieu dich vu cong truc tuyen tren dia ban Hướng dẫn triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến"
thi xa son tay day manh tim hieu dich vu cong truc tuyen tren dia ban Thành phố Hà Nội triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến
thi xa son tay day manh tim hieu dich vu cong truc tuyen tren dia ban Tạo bước đệm xây dựng thành phố thông minh
thi xa son tay day manh tim hieu dich vu cong truc tuyen tren dia ban Bảo hiểm xã hội Hà Nội phát động thi "Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến"

Cuộc thi nhằm phố biến rộng rãi cách thức sử dụng Dịch vụ công trực tuyến của Thành phố Hà Nội và thị xã Sơn Tây, qua đó giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thấy được lợi ích, hiệu quả góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và kết quả giải quyết Thủ tục hành chính.

Để cuộc thi được tổ chức thành công, Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã Sơn Tây đề nghị Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức phát động, triển khai tới đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động; con công nhân viên chức người lao động của đơn vị mình tham gia cuộc thi.

Nội dung cuộc thi gồm các thông tin cơ bản quanh Dịch vụ công trực tuyến và một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp, giáo dục và đào tạo, lao động, thương binh và xã hội được thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội.

thi xa son tay day manh tim hieu dich vu cong truc tuyen tren dia ban

Người dự thi có thể tìm hiểu hoặc tham gia thi trực tuyến trên website của cuộc thi

Đề thi gồm 2 phần thi là trắc nghiệm và tự luận. Bài thi hợp lệ là những bài có phần thi tự luận trình bày trên khổ giấy A4, bằng tiếng Việt, không quá 1.500 từ và gửi trước 17h00 ngày 16/9/2019.

Bài dự thi không hợp lệ là bài có phần tự luận không bày trên khổ giấy A4, quá 1.500 từ, photocopy, sao chép của bài dự thi khác, bài dự thi giống nhau, sử dụng tiếng nước ngoài, nộp quá hạn so với quy định.

Kế hoạch số 337/KH-UBND cũng nhấn mạnh, nhận được công văn, đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở báo cáo cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị triển khai, tuyên truyền vận động để đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động của đơn vị mình tham gia cuộc thi đạt kết quả cao nhất.

Đ.L

Nguồn :