M
17:46 | 17/07/2019

Thành phố Hà Nội triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến

(LĐTĐ) Trong quý II/2019, thành phố Hà Nội đã triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, thành phố đã triển khai 1.272 dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 74%.

thanh pho ha noi trien khai hieu qua dich vu cong truc tuyen Tạo bước đệm xây dựng thành phố thông minh
thanh pho ha noi trien khai hieu qua dich vu cong truc tuyen Quận Tây Hồ đạt 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
thanh pho ha noi trien khai hieu qua dich vu cong truc tuyen Hà Nội dẫn đầu cả nước về chỉ số công nghiệp CNTT

UBND Thành phố Hà Nội đã báo cáo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Theo đó, trong quý II năm 2019, Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành 5 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Khoa học công nghệ, Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế.

thanh pho ha noi trien khai hieu qua dich vu cong truc tuyen
Trong quý II/2019, thành phố Hà Nội đã triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.

Trong quý II/2019, Thành phố Hà Nội đã công bố danh mục 72 thủ tục hành chính (TTHC), sửa đổi bổ sung 1 danh mục TTHC và bãi bỏ 161 TTHC. Trong đó, 100% các quyết định công bố TTHC sau khi ban hành đã được công khai theo quy định trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC và các hình thức khác theo quy định.

Việc giải quyết TTHC được thực hiện theo quy định. Tổng số hồ sơ giải quyết: 3.366.871 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết: 3.311.866 hồ sơ, trong đó đúng hạn : 3.307.408 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99.86%; đang giải quyết: 51.957 hồ sơ.

Bên cạnh đó, Thành phố đã tiếp nhận 22 phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, đã xử lý 21 phản ánh kiến nghị, đang xử lý 01 phản ánh kiến nghị (trong hạn). Triển khai 1.272 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 1.074 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 198 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 74%.

Thành phố cũng đã triển khai hệ thống một cửa điện tử dùng chung 03 cấp trên toàn địa bàn Thành phố. Từ đó phối hợp chặt chẽ trong việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo Hệ thống một cửa điện tử dùng chung của Thành phố có tính năng đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với quy định của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Ngoài ra, cổng Giao tiếp điện tử Thành phố ngày càng được nâng cấp, mở rộng trên nền tảng mới, cung cấp kịp thời thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố, tích hợp kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Kiều Anh

Nguồn :