M
12:00 | 05/07/2018

Thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng trực thuộc địa phương

Ngày 4/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại Thành phố Hà Nội.

tin nhap 20180705114029 Khẩn trương khắc phục tồn tại về trật tự xây dựng, đô thị, môi trường
tin nhap 20180705114029 Kỳ 6: Xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng
tin nhap 20180705114029 Kỳ 1: Đổi thay rõ rệt

Theo đó, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị là tổ chức hành chính trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị; chịu sự chỉ đạo, quản lý của UBND cấp huyện và sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Xây dựng.

tin nhap 20180705114029

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị có trụ sở làm việc, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Đội có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn; phát hiện, lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo quy định của pháp luật và của UBND thành phố Hà Nội.

Đề xuất Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo thẩm quyền; thông báo, kiến nghị và gửi tài liệu có liên quan cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát xem xét, khởi tố đối với người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị theo quy định của pháp luật.

Đội cũng được yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp tài liệu như: Hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng và các tài liệu liên quan khác phục vụ cho công tác kiểm tra; yêu cầu các chủ đầu tư xuất trình giấy phép xây dựng, các tài liệu liên quan đến việc xây dựng công trình; phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và Thanh tra quận, huyện, thị xã tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND cấp huyện trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận, huyện, thị xã; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của UBND cấp huyện...

Nguồn :