M
11:37 | 02/01/2019

Thanh Oai: Phát huy lợi thế của huyện ven đô

(LĐTĐ) Phát huy những thành tựu đạt được trong năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Oai sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2019 đề ra. Không ngừng nỗ lực ltạo ra thế và lực mới để Thanh Oai bứt phá vươn lên, đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong những năm tiếp theo.

thanh oai phat huy loi the cua huyen ven do Huyện Thanh Oai: Quyết tâm tháo gỡ khó khăn hoàn thành mục tiêu
thanh oai phat huy loi the cua huyen ven do Thanh Oai: Giữ nét làng trong xây dựng nông thôn mới

Thanh Oai là một huyện ngoại thành của Thủ đô Hà Nội có diện tích tự nhiên là 123,58 km2 và dân số trên 205.000 người bao gồm 21 xã, thị trấn, trong đó có 51 làng nghề truyền thống, với hơn 11.000 hộ làm nghề, trong đó một số làng nghề nổi bật như: Nghề cơ khí ở xã Thanh Thùy, nón lá làng Chuông xã Phương Trung, tương miến Cự Đà xã Cự Khê, giò chả Ước Lễ xã Tân Ước… Đây chính là những điều kiện thuận lơi để huyện Thanh Oai phát triển một nền kinh tế bao gồm cả nông nghiệp, lẫn tiểu thủ công nghiệp.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Oai đã nắm bắt thời cơ, khai thác tối đa những tiềm năng sẵn có, nhanh chóng xác định các ngành kinh tế mũi nhọn để đầu tư phát triển, tích cực chuyển dich cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn và đã đưa Thanh Oai phát triển một cách nhanh chóng, bộ mặt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện đã có nhiều đổi thay rõ nét.

thanh oai phat huy loi the cua huyen ven do
Diện mạo quê hương Thanh Oai đã và có nhiều đổi thay rõ nét.

Năm 2018 mặc dù phải đối mặt với những khó khăn chung của thế giới và trong nước, nhưng bằng trí tuệ, cần cù, năng động, sáng tạo của mỗi người dân Thanh Oai, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể các ban ngành, huyện Thanh Oai đã vượt qua những khó khăn, gặt hái được kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 12%; Tổng giá trị sản xuất các ngành (giá so sánh năm 2010) đạt: 15.745 tỷ đồng; bằng 102,1% kế hoạch, trong đó: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản: 1.908 tỷ đồng, đạt 99,9%kế hoạch; Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng 9.008 tỷ đồng, đạt 101,2%kế hoạch;

Giá trị ngành thương mại, dịch vụ 4.829 tỷ đồng, đạt 104,8% kế hoạch, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm11,5%; Công nghiệp - xây dựng 55,1%; Thương mại, dịch vụ 33,4%, đa số các chỉ tiêu do Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra đều đạt và vượt kế hoạch, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, quản lý hợp tác xã; phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi, thú y, nhờ vậy sản xuất nông nghiệp của huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Huyện tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong năm 2018 có thêm 3 xã: Mỹ Hưng, Kim Thư, Xuân Dương về đích nâng tổng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới là 17. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 40,5 triệu đồng/người/năm. Theo kế hoạch, đến năm 2020, Thanh Oai sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Trên địa bàn huyện Thanh Oai hiện có 4 Cụm công nghiệp đang hoạt động và 838 doanh nghiệp đang hoạt động. Hộ kinh tế hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp làng nghề có 11.336 đơn vị.

Tại buổi làm việc với huyện Thanh Oai giữa tháng 11/2018, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện và cho rằng, trong thời gian qua tập thể lãnh đạo huyện Thanh Oai cũng như các xã đã đoàn kết, thống nhất, phối hợp tốt với các sở ngành Thành phố đã bám sát vào nội dung chương trình của Trung ương và Thành phố, đề ra những biện pháp công tác cụ thể, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trước nhu cầu về hoa, cây đô thị cho Thành phố rất lớn, Chủ tịch UBND Thành phố cũng đã gợi ý, huyện Thanh Oai nên chuyển một phần cơ cấu dịch vụ sang trồng cây đô thị, cây hoa để cung cấp cho đô thị, tạo điều kiện cho mỗi gia đình phát triển một số loại hoa, cây để có chợ đầu mối về hoa, kích thích các nơi về đây mua bán cây, hoa.

Nhìn chung hoạt động các doanh nghiệp và hộ kinh tế hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp làng nghề ổn định, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Lĩnh vực sản xuất dịch vụ, thương mại và hoạt động các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng tốt, hệ thống điện, bưu chính viễn thông được tăng cường ngày càng đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, phát triển của xã hội và người dân. Công tác quản lý đất đai, nước sạch và vệ sinh môi trường: Giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, quy hoạch, giao thông vận tải, trật tự văn minh đô thị… được quan tâm đôn đốc thực hiện một cách quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác thu, chi ngân sách của huyện năm 2018 đạt kết quả tích cực với tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 619 tỷ đồng, bằng 189% kế hoạch Thành phố giao và đạt 138% kế hoạch huyện giao. Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện là 1.698,8tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch huyện giao. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện là 1.698,8 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch huyện giao đầu năm, công tác chi ngân sách địa phương đảm bảo hiệu quả tiết kiệm, đúng quy định và kip thời.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao, phát thanh truyền hình ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của Đất nước, Thủ đô và huyện. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và gia đình văn hóa, đến nay số làng, tổ dân phố được công nhận danh hiệu “làng văn hóa” là 95/118 làng, đạt 80,5%. Cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa 90/150 đơn vị đạt 60%. Gia đình văn hóa 46971/53989 hộ đạt 87%.

Công tác Giáo dục - Đào tạo tiếp tục được đầu tư quan tâm về cơ sở vật chất, về chất lượng dạy và học. Tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018- 2019. Năm 2018 có thêm 03 trường đạt chuẩn quốc gia, đưa tổng số trường đạt chuẩn là 46/72 trường, đạt 63,9%. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh; thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người có công và các đối tượng chính sách được thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng quy định; giải quyết việc làm cho 3.139 lao động; mở 26 lớp dạy nghề cho 910 lao động nông thôn. Vấn đề xoá đói giảm nghèo được lãnh đạo huyện đặc biệt quan tâm, đến nay tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện đã giảm xuống còn 2,3 %.

Ban Thường vụ Huyện uỷ thường xuyên chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, kịp thời biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến... Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Trung ương 6,7,8 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị và học tập chuyên đề năm 2018.

Toàn huyện đã tổ chức được 27 lớp trong đó: 02 lớp cán bộ chủ chốt và 25 lớp của các Đảng bộ, chi bộ cơ quan. Để xây dựng chính quyền và đảng bộ trong sạch, vững mạnh thì công tác Kiểm tra, giám sát được Ban thường vụ Huyện uỷ đặc biệt coi trọng. Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, Uỷ ban Kiểm tra cấp cơ sở đã xây dựng và triển khai thưc hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do cấp uỷ giao cho. Công tác thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Điều lệ Đảng. Huyện đã chỉ đạo thực hiện tôt việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng theo đúng quy định.

Công tác Quốc phòng - An ninh và trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành việc giao nhận công dân nhập ngũ năm 2018; công tác xây dựng chính quyền, nội chính,cải cách hành chính,giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng được quan tâm thực hiện tốt. Các công tác dân vận, tuyên giáo, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong huyện cũng được quan tâm thực hiện tốt và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Năm 2019, huyện phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất 17.524 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45,5 triệu đồng; thu ngân sách đạt 650 tỷ đồng; duy trì 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; phấn đấu có 160 hộ thoát nghèo; tỷ lệ bao phủ y tế đạt trên 88,2%; duy trì và nâng cao chất lượng các làng văn hóa, cơ quan đơn vị, gia đình văn hóa; đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Đinh Trường Thọ

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai

Nguồn :