M
19:07 | 13/07/2018

Thanh Hóa: Hơn 7 tỷ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phân bổ kinh phí để đào tạo nghề cho người lao động ở vùng nông thôn, với tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng

thanh hoa hon 7 ty dong dao tao nghe cho lao dong nong thon 76533

Quốc Oai: 100% lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo nghề

thanh hoa hon 7 ty dong dao tao nghe cho lao dong nong thon 76533 Hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Theo đó, dự toán kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn được UBND tỉnh Thanh Hóa phân bổ đợt này là 7 tỷ 300 triệu đồng. Trong đó, kinh phí đào tạo nghề lao động phi nông nghiệp là 6 tỷ đồng; đào tạo nghề cho người khuyết tật là 1 tỷ đồng và kinh phí tư vấn học nghề là 300 triệu đồng.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa giao cho UBND các huyện, thị, thành tổ chức thực hiện và quản lý, giám sát các chương trình mục tiêu đạt hiệu quả thiết thực. Đồng thời, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

thanh hoa hon 7 ty dong dao tao nghe cho lao dong nong thon 76533 Lao động nông thôn Thanh Hóa đang học nghề mây tre đan

Theo số liệu từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa, sau 8 năm thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, toàn tỉnh đã tổ chức được 1.691 lớp dạy nghề cho 51.529 người, với tổng kinh phí 185.617,781 triệu đồng. Chất lượng đào tạo nghề ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ lao động học xong có việc làm đạt trên 85%.

Các địa phương đã gắn đào tạo nghề với chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp.

Văn Cương

Nguồn :