M
16:18 | 16/04/2018

Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018 ở Thủ đô Hà Nội

Tạo sự khác biệt về quyền lợi giữa đoàn viên với người lao động

Tập trung quan tâm tối đa công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, tạo sự khác biệt về quyền lợi giữa đoàn viên và người lao động nhằm thu hút người lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Đây là một trong số những giải pháp mà các cấp công đoàn Thủ đô cần thực hiện nhằm hoàn thành tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018.

tao su khac biet ve quyen loi giua doan vien voi nguoi lao dong Thêm 2 CĐCS mới thuộc Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội
tao su khac biet ve quyen loi giua doan vien voi nguoi lao dong Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn và phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018
tao su khac biet ve quyen loi giua doan vien voi nguoi lao dong Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 28 khóa XI

Theo Kế hoạch số 27/KH-LĐLĐ do Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến ký ban hành mới đây về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, năm 2018, các cấp công đoàn toàn thành phố phấn đấu thành lập mới ít nhất từ 490 CĐCS trở lên; kết nạp tăng thêm 30.000 đoàn viên công đoàn (Số đoàn viên thực tăng) đồng thời phấn đấu 100% doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên thành lập CĐCS.

Để thực hiện mục tiêu nói trên, LĐLĐ Thành phố sẽ thực hiện 9 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp liên ngành giữa LĐLĐ, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội Thành phố…để kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, gắn với nhiệm vụ tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đồng thời tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành; Công đoàn cấp trên cơ sở triển khai kế hoạch đổi thẻ đoàn viên, cập nhật cơ sở dữ liệu đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên do Tổng Liên đoàn phát hành.

LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mô hình thí điểm: thành lập Nghiệp đoàn giáo viên các trường mầm non ngoài công lập, thành lập CĐCS theo phương pháp mới, thành lập CĐCS, kết nạp đoàn viên đối tượng lao động phi kết cấu… nhằm tập hợp, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia tổ chức Công đoàn.

Cùng đó, LĐLĐ Thành phố tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; gắn việc đào tạo, bồi dưỡng với các hoạt động thực tiễn tại cơ sở nhằm tạo cho học viên có nhiều kinh nghiệm thực tế, in tài liệu, tờ gấp tuyên truyền công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

tao su khac biet ve quyen loi giua doan vien voi nguoi lao dong
Ra mắt CĐCS Công ty TNHH ELK Vina, thuộc Công đoàn các KCN&CX Hà Nội

Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố sẽ khuyến khích và tạo điều kiện hỗ trợ cho các Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; đặc biệt là Công đoàn các Khu CN&CX Hà Nội tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao mang tính phục vụ, có ưu đãi cho đoàn viên, tạo sự khác biệt về quyền lợi của đoàn viên hơn so với người lao động chưa gia nhập tổ chức Công đoàn, từ đó tạo sức thu hút, lôi cuốn đông đảo người lao động tự nguyện tham gia tổ chức, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển.

Đối với LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn Tổng Công ty, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo thực hiện 12 nhiệm vụ, giải pháp về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Trong đó, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các đơn vị tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp, người lao động gia nhập công đoàn, thành lập CĐCS qua nhiều kênh truyền thông ở địa phương; phối hợp với Đài phát thanh huyện, xã, phường tuyên truyền về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn Tổng Công ty, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần hướng dẫn, hỗ trợ người lao động trong các doanh nghiệp chưa có Công đoàn tập hợp CNLĐ và thành lập CĐCS theo cách tiếp cận mới nhằm giảm bớt sự can thiệp và phụ thuộc từ phía người sử dụng lao động, gắn phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với thương lượng tập thể.

Song song với tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thủ tục thành lập CĐCS, các công đoàn cấp trên cơ sở cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS; tăng cường phối hợp, hướng dẫn hoạt động CĐCS; tập trung quan tâm tối đa công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, tạo sự khác biệt về quyền lợi giữa đoàn viên và người lao động nhằm thu hút người lao động gia nhập tổ chức công đoàn

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố cũng yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn Tổng Công ty, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quan tâm, hướng dẫn CĐCS doanh nghiệp, đổi mới quy trình, cách thức xây dựng, thương lượng thỏa ước lao động tập thể theo hướng có sự tham gia tích cực, thực chất của người lao động trong quá trình xây dựng nội dung, tiến hành thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật, quan tâm công tác phát triển đoàn viên mới đối với những lao động chưa tham gia tổ chức Công đoàn

LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của các cấp công đoàn cần gắn với tăng cường xây dựng CĐCS vững mạnh nhằm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các cấp công đoàn cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục; đồng thời phân công rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cá nhân; có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và có hình thức phê bình, nhắc nhở những đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Nguồn :