M
14:46 | 29/03/2018

LĐLĐ Thành phố:

Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn và phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018

Ngày 28/3, tại trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội, LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn và kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh chủ trì hội nghị.

tin nhap 20180329143251 Phối hợp triển khai công tác huấn luyện ATVSLĐ năm 2016
tin nhap 20180329143251 Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn
tin nhap 20180329143251 Tập huấn nâng cao kiến thức cho cán bộ công chức cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam

Tại hội nghị, LĐLĐ Thành phố đã công bố hai bản Dự thảo Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2018 và Dự thảo Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018.

Theo đó, đối với công tác đào tạo cán bộ công đoàn, năm năm 2018, LĐLĐ Thành phố đặt ra chỉ tiêu 100% cán bộ công đoàn chuyên trách mới bổ sung đầu nhiệm kỳ 2018-2923 được đào tạo, bòi dưỡng lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo bồi dưỡng chuẩn hóa ngạch công chức, lãnh đạo quản lý và 100% cán bộ công đoàn chuyên trách từ thành phố đến cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn.

tin nhap 20180329143251
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh phát biểu tại hội nghị

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, LĐLĐ Thành phố dự kiến sẽ tổ chức 40 lớp đào đạo bồi dưỡng các chuyên đề cho cán bộ công đoàn cấp thành phố và cấp trên trực tiếp cơ sở với 3920 học viên và tổ chức từ 1 đến 2 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các chức danh cán bộ; Trưởng, Phó các ban LĐLĐ Thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Đồng thời, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cấp mình, báo cáo LĐLĐ Thành phố tổ chức triển khai đảm bảo về nọi dung, chỉ tiêu mở lớp cũng như đối được được đào tạo, bồi dưỡng.

Đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, LĐLĐ Thành phố đặt muc tiêu trong năm 2018 phấn đấu thành lập mới ít nhất từ 490 CĐCS trở lên; kết nạp tăng thêm 30.000 đoàn viên công đoàn (Số đoàn viên thực tăng = số phát triển mới - số giảm khác, không tính chuyển đi chuyển đến) và phấn đấu 100% doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên thành lập CĐCS.

Để thực hiện chỉ tiêu này, LĐLĐ Thành phố sẽ thực hiênnj 9 nhiệm vụ giải pháp, trong đó có việc khuyến khích và tạo điều kiện hỗ trợ cho các Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; đặc biệt là Công đoàn các Khu CN&CX Hà Nội tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao mang tính phục vụ, có ưu đãi cho đoàn viên, tạo sự khác biệt về quyền lợi của đoàn viên hơn so với người lao động chưa gia nhập tổ chức Công đoàn, để từ đó tạo sức thu hút, lôi cuốn đông đảo người lao động tự nguyên tham gia vào tổ chức, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng phát triển.

LĐLĐ Thành phố cũng chỉ đạo các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn Ngành, Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó cần phối hợp với các ngành chức năng liên quan (cơ quan BHXH, Thuế…) và đặc biệt với UBND xã, phường để rà soát nắm chắc số lượng các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, phân loại doanh nghiệp có đủ điều kiện (chú trọng những doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên) để tuyên truyền vận động thành lập CĐCS.

tin nhap 20180329143251
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, ý kiến của đại diện lãnh đạo LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn cấp trên cơ sở đã cơ bản đồng tình, nhất trí với hai bản Dự thảo Kế hoạch công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn và phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018. Các đại biểu cũng trao đổi, phản ánh về những khó khăn, vướng mắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp tháo gỡ, điều chỉnh các chỉ tiêu được giao cho phù hợp với đặc thù đơn vị, có tính khả thi cao.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu và giao cho các ban, đơn vị liên quan quan bổ sung, hoàn chỉnh hai bản Dự thảo Kế hoạch nói trên.

Chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh, việc thành lập CĐCS đã khó, duy trì hoạt động chỉ đạo định hướng hoạt động còn khó hơn. Thực tế, rất nhiều đơn vị thành lập rồi không duy trì được hoạt động. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các LĐLĐ quận, huyện, thị xã Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở, trong thời gian tới, đi đôi với việc thành lập CĐCS phải có những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS.

“Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS; tăng cường phối hợp, hướng dẫn hoạt động CĐCS; tập trung quan tâm tối đa công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, tạo sự khác biệt về quyền lợi giữa đoàn viên và người lao động nhằm thu hút người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn”- đồng chí Phạm Bá Vĩnh yêu cầu.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, đồng chí Phạm Bá Vĩnh chỉ đạo: Sau Đại hội Công đoàn các cấp, đội ngũ cán bộ Công đoàn mới xuất hiện rất nhiều. LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn cấp trên cơ sở cần rà soát nắm chắc số lượng cán bộ mới chưa được đào tạo và các đối tượng cán bộ Công đoàn cần đào tạo như cán bộ chủ chốt, tổ trưởng, tổ phó v.v... từ đó thống kê, phân loại, báo cáo Ban Tổ chức LĐLĐ Thành phố để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kịp thời. Ngoài các nội dung đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ công đoàn, trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần quan tâm phối hợp với Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội tổ chức đào tạo bồi dưỡng về an toàn vệ sinh động cho cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Nguồn :