M
17:16 | 08/08/2018

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học

Những năm gần đây, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy, học và quản lý giáo dục luôn là một trong những vấn đề được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quan tâm. Đây được coi là giải pháp thiết thực, hữu ích trong thời đại công nghệ số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đến gần.

tang cuong ung dung cong nghe thong tin trong hoat dong day va hoc Bước tiến rõ nét về phương pháp dạy học
tang cuong ung dung cong nghe thong tin trong hoat dong day va hoc Sắp diễn ra Ngày hội Công nghệ thông tin ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lần thứ IV
tang cuong ung dung cong nghe thong tin trong hoat dong day va hoc Sôi nổi ngày hội công nghệ thông tin ngành GD&ĐT Phúc Thọ lần thứ 4

Thời gian vừa qua, Bộ GD&ĐT đã tích cực chỉ đạo triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng đến năm 2020”. Kết quả, đến nay, 100% các cơ sở giáo dục đã kết nối internet tốc độ cao, tạo cơ sở triển khai ứng dụng công nghệ thông tin từ Bộ GD&ĐT đến các nhà trường và triển khai Chính phủ điện tử trong toàn ngành Giáo dục; kiện toàn hệ thống hội nghị truyền hình tăng cường khả năng kết nối của Bộ đến với các sở GD&ĐT. Toàn ngành Giáo dục hiện có khoảng 1.500 dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT còn tăng cường sử dụng gửi văn bản điện tử tới các cơ sở GDĐT qua cổng thông tin điện tử và hệ thống email toàn ngành moet.edu.vn. Cùng với hệ thống email công vụ, Bộ GD&ĐT đã triển khai hệ thống E-office quản lý văn bản đi, đến với 63 Sở GD&ĐT. Đồng thời triển khai hiệu quả nhiều hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành, phục vụ công tác quản lý, tra cứu thông tin, giảm các thủ tục quản lý và tiết kiệm nguồn lực. Cơ sở dữ liệu toàn ngành GD&ĐT đã được xây dựng đưa vào sử dụng và thống nhất trên toàn quốc.

tang cuong ung dung cong nghe thong tin trong hoat dong day va hoc
So sánh số lượng trường học sử dụng phần mềm quản lý (Nguồn: Báo cáo của Cục Công nghệ thông tin, 2018)

Năm học 2017-2018, Bộ GD&ĐT đã ban hành mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông nhằm giúp các trường xác định được mục tiêu, nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục; giúp các cơ quan quản lý giáo dục trong việc hoạch định chính sách và phát triển, đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.

Đồng thời tiếp tục xây dựng, cập nhật kho bài giảng e-Learning dùng chung và đang triển khai xây dựng kho học liệu số toàn ngành phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá trong các nhà trường và kết nối với Hệ tri thức Việt số hóa. Đối với giáo dục đại học, ngày càng có nhiều trường quan tâm xây dựng, nâng cấp thư viện điện tử, kho học liệu điện tử và triển khai hệ thống học tập e-Learning.

Trang mạng "Trường học kết nối" tiếp tục được khai thác sử dụng có hiệu quả trong hoạt động tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên. Trong năm học 2017-2018, Bộ GD&ĐT đã tổ chức và duy trì hoạt động tập huấn trên mạng "Trường học kết nối", tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo hình thức trực tuyến cho giáo viên. Số lượng giáo viên phổ thông có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học và thiết kế bài giảng eLearning ngày một tăng.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trình độ đại học giai đoạn 2017-2020 nhằm tăng cường số lượng, chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tuy nhiên, hiện nay, một số địa phương, cơ sở giáo dục đào tạo chưa quan tâm đúng mức đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và kiểm tra, đánh giá. Công tác xã hội hóa các dịch vụ công nghệ thông tin trong ngành giáo dục chưa thực sự hiệu quả. Hạ tầng và trang thiết bị công nghệ thông tin ở các địa phương còn thiếu đồng bộ. Việc triển khai quản lý hồ sơ, sổ điểm điện tử trong nhà trường chuyển biến còn chậm. Việc tích hợp và khai thác dữ liệu dùng chung chưa được thực hiện tốt...

PV

Nguồn :