M
15:48 | 07/01/2016

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp

Năm 2015 Bộ Tư pháp đã chú trọng việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp từ Trung ương đến địa phương, kịp thời nắm bắt tình hình và hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của địa phương, các cá nhân, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 

Nâng cao hiệu quả trong thi hành án dân sự
Bộ tư pháp thành lập Hiệp hội công chứng quốc gia trong năm 2016
Khiếu nại, tố cáo chủ yếu về thi hành án dân sự

Trong năm 2015, Bộ Tư pháp đã cấp  982 chứng chỉ hành nghề luật sư, 32 giấy phép hành nghề tại Việt Nam cho luật sư nước ngoài, 08 giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

Cán bộ Sở Tư pháp tuyên truyền về Luật luật sư cho người dân (ảnh minh họa)

Ước tính năm 2015, các luật sư tham gia 211.153 việc; các tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng được 4.497.971 hợp đồng, giao dịch; cả nước đã thực hiện được 134.771 vụ việc giám định, trong đó có 101.071 vụ việc theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng (chiếm khoảng 75% tổng số vụ việc).

Nguồn :

Từ khóa: Bộ Tư pháp