M
18:53 | 03/11/2017

​Tăng cường công tác lãnh đạo phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Thành ủy Hà Nội vừa có Kế hoạch số 57-KH/TU sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/11/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới”.

danh gia viec lanh dao cong tac pccc cnch trong tinh hinh moi Huyện Phúc Thọ: Diễn tập PCCC, cứu nạn cứu hộ
danh gia viec lanh dao cong tac pccc cnch trong tinh hinh moi Thanh Hóa: Cháy gara, ôtô và xe máy bị thiêu rụi
danh gia viec lanh dao cong tac pccc cnch trong tinh hinh moi Chuộng đồ điện cũ: Coi chừng rước “bà hỏa” về nhà

Việc sơ kết tập trung vào đánh giá công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, sở, ngành của Thành phố. Kiểm điểm, đánh giá đúng thực trạng, tình hình, những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, sự chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về công tác PCCC&CNCH thuộc phạm vi, lĩnh vực, trách nhiệm của ngành, địa phương, đơn vị quản lý, phụ trách trong thời gian 03 năm sau khi ban hành Chỉ thị.

danh gia viec lanh dao cong tac pccc cnch trong tinh hinh moi

Tình huống giả định phòng cháy chữa cháy tại xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ (Ảnh: Đình Cường)

Đồng thời, chỉ rõ những yếu kém, thiếu sót; những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCCC&CNCH tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Phân tích, tìm ra những nguyên nhân của khuyết điểm, thiếu sót; rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời, đề ra những biện pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện công tác PCCC&CNCH của các ngành, đơn vị, địa phương mình quản lý, phụ trách.

Trên cơ sở sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị, đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.

Việc sơ kết được tiến hành từ cấp cơ sở đến Thành phố (cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đơn vị cấp xã, phường, thị trấn; cấp sở, ngành, quận, huyện, thị xã và cấp Thành phố). Đối với cấp cơ sở, xã, phường, thị trấn: Xây dựng báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 27 ở cấp mình (không tổ chức hội nghị); gửi báo cáo về đơn vị quản lý, cấp ủy cấp trên trực tiếp trước ngày 10/11/2017.

Đối với cấp sở, ban, ngành, quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các ban Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố (không tổ chức hội nghị): Xây dựng báo cáo sơ kết đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 27 ở cấp mình, đơn vị mình, thông qua tập thể lãnh đạo cấp ủy và gửi báo cáo về Thành ủy (qua Ban Nội chính Thành ủy) trước ngày 15/11/2017.

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội chủ trì, phối hợp Đảng ủy Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch này; phối hợp với Văn phòng Thành ủy xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 27 (không tổ chức hội nghị) báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xong trước ngày 22/11/2017.

Nguồn :