M
14:39 | 10/02/2018

LĐLĐ huyện Phúc Thọ:

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2018

Mới đây, LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2017 và phát động thi đua năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Tô Văn Sáng, Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phúc Thọ; Trần Mạnh Hải, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ.

quyet tam thuc hien thang loi nhiem vu cong doan va phong trao cnvcld nam 2018 Tiếp tục đổi mới, sáng tạo vì lợi ích đoàn viên công đoàn
quyet tam thuc hien thang loi nhiem vu cong doan va phong trao cnvcld nam 2018 Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2017
quyet tam thuc hien thang loi nhiem vu cong doan va phong trao cnvcld nam 2018 Tổng kết hoạt động và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ cho biết, năm 2017, các cấp công đoàn huyện Phúc Thọ đã không ngừng đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trong CNVCLĐ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn, góp phần hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội các Công đoàn cơ sở (CĐCS) và Đại hội Công đoàn huyện Phúc Thọ lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

quyet tam thuc hien thang loi nhiem vu cong doan va phong trao cnvcld nam 2018
Đồng chí Tô Văn Sáng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phúc Thọ phát biểu tại hội nghị.

Bước sang năm 2018 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020, năm được Thành phố Hà Nội xác định là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, huyện Phúc Thọ tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “3 sạch” và xác định 3 khâu đột phá thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Năm 2018 cũng là năm diễn ra nhiều ngày kỉ niệm lớn của Thủ đô, đất nước và tổ chức công đoàn; Kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Phúc Thọ, Chủ tịch Lê Thị Ngọc đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ và các cấp Công đoàn của huyện trong năm 2018 với các nội dung:

quyet tam thuc hien thang loi nhiem vu cong doan va phong trao cnvcld nam 2018
Đồng chí Lê Thị Ngọc, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ và các cấp Công đoàn của huyện trong năm 2018.

Tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công đoàn và phong trào CNVCLĐ đã đề ra trong nghị quyết Đại hội các cấp CĐCS và Đại hội Công đoàn huyện Phúc Thọ nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 với những chỉ tiêu chủ yếu:

Có từ 98% trở lên CNVCLĐ được quán triệt chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các cấp Công đoàn; phấn đấu 100% CĐCS các cơ quan HCSN, 70% CĐCS doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh; thành lập mới 02 CĐCS, phát triển 200 đoàn viên và phấn đấu có từ 200 công đoàn ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng…

Các cấp công đoàn huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động công đoàn. Tiếp tục chú trọng chăm lo phúc lợi đoàn viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.

quyet tam thuc hien thang loi nhiem vu cong doan va phong trao cnvcld nam 2018
Đồng chí Trần Mạnh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2017.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn huyện tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm, hiệu quả, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến Thủ đô”, “Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “An toàn vệ sinh thực phẩm” gắn với “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ…

Ngoài ra, các CĐCS cần không ngừng đổi mới hoạt động, tập trung nâng cao chất lượng của hoạt động công đoàn; tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệp hoạt động, nhất là công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.

quyet tam thuc hien thang loi nhiem vu cong doan va phong trao cnvcld nam 2018
Đồng chí Tô Văn Sáng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phúc Thọ tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2017.

Các CĐCS tập trung xây dựng và lựa chọn các mô hình, gương điển hình tiên tiến, làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu nhân rộng các gương điển hình; chú trọng việc phát hiện những nhân tố mới thực sự nổi trội trong phong trào thi đua yêu nước được CNVCLĐ, tập thể suy tôn để biểu dương và đề nghị các cấp khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tô Văn Sáng, Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phúc Thọ mong muốn, năm 2018, các cấp công đoàn huyện tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ; tổ chức phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của huyện năm 2018.

quyet tam thuc hien thang loi nhiem vu cong doan va phong trao cnvcld nam 2018
Đồng chí Lê Thị Ngọc, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2017.

Nhân dịp này, có 35 tập thể và 39 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội, UBND huyện và LĐLĐ huyện khen thưởng có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2017; 1 đơn vị được nhận cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Nguồn :