M
16:55 | 26/01/2018

Công đoàn huyện Đông Anh

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo vì lợi ích đoàn viên công đoàn

Với phương châm“Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Trách nhiệm”, nhiệm kỳ qua, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện Đông Anh đã đạt kết quả khá toàn diện. Đặc biệt, với việc thực hiện hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, LĐLĐ huyện đã trở thành chỗ dựa tin cậy của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trên toàn huyện.

tiep tuc doi moi sang tao vi loi ich doan vien cong doan Sinh hoạt CLB Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn huyện Đông Anh đầu năm 2016
tiep tuc doi moi sang tao vi loi ich doan vien cong doan Nhiều hoạt động thiết thực hướng về công nhân lao động

Khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn

LĐLĐ huyện Đông Anh hiện có 279 CĐCS với tổng số 15.256 đoàn viên công đoàn. Đánh giá về kết quả thực hiện phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, đồng chí Phạm Xuân Cương, Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết: Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố và Ban thường vụ Huyện ủy; sự phối kết hợp chặt chẽ, tích cực, có hiệu quả của UBND và các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể trong huyện.

tiep tuc doi moi sang tao vi loi ich doan vien cong doan
Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Phạm Xuân Cương (bên trái) trao quyết định và chúc mừng tổ chức Chi bộ Đảng, CĐCS mới thành lập tại Cty TNHH Nhôm Việt Ý

Công đoàn các cấp đã chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Theo đó, hàng năm LĐLĐ huyện đã phối hợp với UBND huyện xây dựng và triển khai văn bản liên tịch chỉ đạo các doanh nghiệp (DN) nhà nước, Công ty CP và các đơn vị HCSN tổ chức Hội nghị NLĐ và Hội nghị CBCCVC. Kết quả, 100% DN nhà nước tổ chức hội nghị NLĐ, 100% cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCC, trên 67 % DN ngoài Nhà nước tổ chức Hội nghị NLĐ.

Một số chỉ tiêu phấn đấu của các cấp công đoàn huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Phấn đấu 50% - 60% DN có đủ điều kiện được thành lập tổ chức Công đoàn, vận động kết nạp đoàn viên mới từ 800 - 1000 đoàn viên/năm. 100% CĐCS khối HCSN, trên 50% công đoàn ngoài nhà nước đạt vững mạnh.

Phấn đấu 85% trở lên công đoàn khu vực Nhà nước, 55% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, DNcó vốn đầu tư nước ngoài đủ tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh.

Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công đoàn.

Chỉ tiêu về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở: 98% trở lên số cơ quan, đơn vị có ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị; có 95% trở lên số cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC; 95% trở lên số DN nhà nước tổ chức Hội nghị NLĐ; 70% trở lên số DN ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị NLĐ…

Chỉ tiêu về thỏa ước lao động tập thể: 100% DN nhà nước, 70% DN ngoài nhà nước có thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, 70% các bản thỏa ước lao động tập thể đã ký kết có nhiều nội dung cao hơn luật và có lợi hơn cho đoàn viên, NLĐ, trong đó có ít nhất 35% bản thỏa ước lao động tập thể đạt loại A.

Các nội dung quy định trong quy chế dân chủ ở cơ sở được thông qua tại hội nghị đã tạo không khí dân chủ, cởi mở trong CNVCLĐ. Đặc biệt bình quân có khoảng 65% DN đã ký thỏa ước lao động tập thể, các cấp công đoàn huyện cũng đã tổ chức được 30- 50 cuộc đối thoại và đã có 88% đơn vị xây dựng Quy chế dân chủ.

LĐLĐ huyện cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động xây dựng thang bảng lương theo quy định mức lương tối thiểu vùng qua từng năm của Chính phủ. Kết quả, hàng năm đã có 65% DN xây dựng thang bảng lương và định mức lao động theo quy định mức lương tối thiểu vùng mới của Chính phủ.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện đã chủ động tham mưu với Ban chỉ đạo tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN tổ chức tổng kết công tác BHLĐ, phát động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN, biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

LĐLĐ huyện phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức kiểm tra công tác BHLĐ và phong trào “Xanh, sạch đẹp, đảm bảo VSATLĐ” tại 120 đơn vị, cơ quan, DN trên địa bàn; đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện tốt công tác BHLĐ, khám sức khoẻ định kỳ và những quy định về công tác BHLĐ nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.

Hoạt động xã hội là một trong những nét nổi bật của các cấp công đoàn huyện, trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện đã hỗ trợ trên 350 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công; Phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức 23 lớp tập huấn thực hiện phong trào “Công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp”; Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tặng 200 DN gói hỗ trợ đầu tiên trị giá 4 tỷ đồng; Ủng hộ đồng bào Miền Trung và Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp...tổng số tiền trên 700 triệu đồng…

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện đã phát động và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả, tập trung vào các phong trào sáng kiến, sáng tạo, thực hành tiết kiệm, thi đua phục vụ nông nghiệp, chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phong trào “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”, “ mẹ lao động giỏi con học giỏi”…

Với việc triển khai có hiệu quả các phong trào phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm qua, toàn huyện đã có 24.289 sáng kiến cải tiến, sáng kiến kinh nghiệm và 31 đề tài khoa học được đưa vào thực tế, làm lợi hàng chục tỷ đồng. Toàn huyện cũng đã có 29.262 lượt nữ CNVCLĐ và 548 tập thể đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" các cấp, 8.670 lượt cặp mẹ, con đạt danh hiệu "Mẹ lao động giỏi, con học giỏi" các cấp….

Cũng theo đồng chí Phạm Xuân Cương, nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn huyện luôn chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn.

5 năm qua, LĐLĐ huyện đã phát triển được 89 CĐCS với 6.749 đoàn viên mới đạt 110% kế hoạch Thành phố giao; hàng năm có từ 40% đến 60% CĐCS trong các DN ngoài nhà nước đạt CĐCS vững mạnh. Đặc biệt, 5 năm qua, các cấp công đoàn huyện đã bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng 1.268 đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Những nỗ lực, cố gắng của các cấp công đoàn huyện Đông Anh đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý của các cấp, ngành. Nhiều năm liền, LĐLĐ huyện đã vinh dự được nhận Cờ và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội, Cờ thi đua của LĐLĐ Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, với khẩu hiệu hành động “Dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo và đổi mới; phát huy vị thế vai trò tổ chức, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”.

Các cấp công đoàn huyện Đông Anh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống huyện anh hùng, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn huyện ngày càng vững mạnh. Chú trọng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, đẩy mạnh sự nghiệp CNH- HĐH, xây dựng quê hương Đông Anh văn minh, giàu đẹp và tiến tới hiện đại.

Mạnh Quân

Nguồn :