M
09:48 | 23/04/2018

Bộ Tư pháp

Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thi hành án dân sự

Trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã tích cực chỉ đạo toàn Hệ thống thi hành án dân sự (THADS) triển khai quyết liệt toàn diện, đồng bộ, kịp thời các mặt công tác.

tin nhap 20180423092835 Giải quyết việc thi hành án dân sự tồn đọng
tin nhap 20180423092835 Cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành án
tin nhap 20180423092835 Tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự

Cụ thể, các cơ quan THADS thi hành xong số việc cao hơn so với cùng kỳ năm 2017. Về việc: Tổng số phải thi hành là 629.944 việc, trong đó số có điều kiện thi hành là 459.511 việc, chiếm 72,94%. Thi hành xong 241.770 việc (tăng 16.654 việc), đạt tỉ lệ 52,61% (tăng 0,95% so với cùng kỳ năm 2017).

Về tiền: Tổng số phải thi hành là trên 158.522 tỷ đồng, trong đó số có điều kiện thi hành là trên 92.522 tỷ đồng, chiếm 58,37%. Thi hành xong trên 12.072 tỷ đồng (giảm 4.836 tỷ 096 triệu 212 nghìn đồng), đạt tỷ lệ 13.05% (giảm 5,20% so với cùng kỳ năm 2017). Có 247 bản án, quyết định thuộc trách nhiệm theo dõi của cơ quan THADS. Đã thi hành xong 145 việc, còn 102 việc chưa thi hành xong…

tin nhap 20180423092835
ảnh minh họa (phapluatxhahoi.vn)

Tuy nhiên, kết quả THADS về tiền đạt thấp và giảm sâu so với cùng kỳ năm 2017; lượng án có điều kiện chuyển kỳ sau còn nhiều và tăng so với cùng kỳ; số lượng cán bộ bị xử lý kỷ luật vẫn còn tương đối nhiều; công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ còn thiếu kịp thời, hiệu quả chưa cao… là những hạn chế của công tác THADS nửa đầu năm 2018.

Những khó khăn, vướng mắc trong công tác này đã được thảo luận và chỉ rõ, cụ thể: Các vụ án tham nhũng, kinh tế có giá trị thi hành lớn trong khi tài sản phát hiện để xử lý chỉ có giá trị rất thấp, tài sản phân tán ở nhiều địa phương, tình trạng pháp lý không rõ ràng.

Trong giai đoạn thẩm định cho vay, các tổ chức tín dụng chưa chặt chẽ trong việc xác định ranh giới đất, định giá chênh lệch nhiều so với giá thẩm định lúc cho vay. Ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án còn chưa cao, phần lớn thường tìm cách trì hoãn, kéo dài việc thi hành án…

Trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Tư pháp yêu cầu toàn hệ thống THADS nỗ lực, cố gắng, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu công tác đã đề ra. Cụ thể: tập trung giải quyết các vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa kê biên được; nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong vụ án kinh tế lớn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phải sâu sát, sáng tạo, linh hoạt; siết chặt kỷ luật kỷ cương công vụ, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; tiếp tục phát huy phối hợp liên ngành trong THADS; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý kịp thời thông tin báo chí…

Nguồn :