M
10:18 | 07/02/2018

Công an quận Hoàn Kiếm

Phát động nhiều phong trào thi đua

Sáng 7/2, Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Tổng kết công tác năm 2017; triển khai chương trình nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an quận.

tin nhap 20180207100122 Sắc xuân mới ở Công đoàn Thanh Xuân
tin nhap 20180207100122 Tổng kết công tác 2017, phát động phong trào thi đua 2018

Trong năm 2017, Ban chấp hành Đoàn Công an quận Hoàn Kiếm đã triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, đề ra chương trình cụ thể với nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Các hoạt động tuyên truyền giáo dục được tổ chức với nhiều hình thức lồng ghép nhiều nội dung, gắn với các hoạt động thực tiễn thu hút đông đảo Đoàn viên tham gia.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ các đơn vị trong Công an quận thông qua việc đi đầu trong các đợt tấn công trấn áp tội phạm, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, tình nguyện làm thêm giờ, ứng trực chiến đấu. Trong năm, Đoàn Thanh niên đã huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sỹ đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm và những kỳ cuộc chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn.

tin nhap 20180207100122
Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an quận Hoàn Kiếm

Về công tác Hội và phong trào phụ nữ, ngay từ đầu năm 2017, Hội Phụ nữ Công an quận đã xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động với mục tiêu chính là thực hiện các phong trào “Phụ nữ Công an quận học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, xây dựng hình ảnh người phụ nữ chiến sỹ “Kỷ cương, thanh lịch, trung hậu, đảm đang”.

Trong công tác Công đoàn và phong trào Công đoàn, trong năm 2017, Ban chấp hành Công đoàn Công an quận đã chỉ đạo các tổ Công đoàn trực thuộc tổ chức phổ biến, quán triệt cho toàn thể đoàn viên Công đoàn các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc, sự lãnh đạo của Đảng, của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng, nâng cao nhận thức về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Các hoạt động đều có chủ đề tư tưởng cao, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm chính trị nhằm động viên cán bộ, đoàn viên Công đoàn trong đơn vị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

Nguồn :