M
17:00 | 28/09/2018

Phấn đấu kết nạp 200 đảng viên mới

(LĐTĐ) Đây là một trong số các chỉ tiêu mà công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội (gọi tắt là công đoàn các Trường) đặt ra trong năm học 2018-2019.  

phan dau ket nap 200 dang vien moi 36 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trong vòng 5 năm
phan dau ket nap 200 dang vien moi 115 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trong học kỳ I

Theo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội năm học 2017-2018, năm học vừa qua, thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, công đoàn các Trường đã tích cực, chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội, đồng thời chỉ đạo các tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận tổ chức Hội nghị theo Kế hoạch; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Sau Đại hội, công đoàn các Trường đã xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Quy chế hoạt động Ủy ban Kiểm tra, Quy chế phối hợp giữa Công đoàn với Ban Giám hiệu; Quy chế chi tiêu nội bộ, phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, xây dựng Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành và chương trình từng năm để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội, công đoàn các Trường đã có nhiều biện pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động từ tổ Công đoàn; xây dựng Bảng chấm điểm cho các tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận; duy trì sinh hoạt đều đặn với những nội dung thiết thực theo kế hoạch hàng tháng, quý; tổ chức nhiều buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, hội nghị chuyên đề góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các trường trong quá trình CNH, HĐH, hội nhập và phát triển. Đặc biệt, công đoàn các Trường đã quan tâm kiện toàn tổ chức, phát triển đoàn viên và kiện toàn, bổ sung cán bộ cho các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, cử cán bộ đi tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động công đoàn. Trong năm, các trường đã kết nạp được 63 đoàn viên mới; có 1.073 lượt cán bộ công đoàn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

phan dau ket nap 200 dang vien moi
Lễ kết nạp Đảng viên mới của Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Ảnh minh họa.

Không chỉ quan tâm công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, năm học vừa qua, công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội còn làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong năm học, công đoàn các Trường đã bồi dưỡng, giới thiệu và có 217 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam..

Năm học 2018-2019, công đoàn các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội đặt ra nhiệm vụ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực và hiệu quả, đa dạng các hình thức hoạt động nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, cán bộ nhân viên tham gia. Công đoàn các Trường sẽ chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, tăng cường dân chủ hoá trong trường học, phát huy sức mạnh tập thể nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kỹ năng, nhiệt tình, có trách nhiệm.

Công đoàn các Trường cũng sẽ tập trung xây dựng mối quan hệ gắn bó, phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, tăng cường các hoạt động giao lưu giữa các trường trong cụm, nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm trưởng đồng thời tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, lựa chọn và giới thiệu những đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu: 95% trở lên Công đoàn trường đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh; 100% cán bộ công đoàn từ tổ phó, tổ trưởng trở lên được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn; 100% Công đoàn trường thực hiện bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp và phấn đấu giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng xem xét kết nạp 200 đảng viên mới.

Phạm Diệp

Nguồn :