M
14:31 | 30/04/2018

Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thi hành án dân sự

Thời gian qua kết quả công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, tiếp tục được triển khai cơ bản kịp thời, toàn diện theo Chương trình trọng tâm của Bộ trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS) năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2018. 

no luc hoan thanh chi tieu thi hanh an dan su Giải quyết việc thi hành án dân sự tồn đọng
no luc hoan thanh chi tieu thi hanh an dan su Cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành án

Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục bám sát phương châm “hướng về cơ sở”, sâu sát, quyết liệt. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành được chú trọng.

no luc hoan thanh chi tieu thi hanh an dan su
ảnh minh họa (dantri.com)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số công việc của Tổng cục hiệu quả chưa cao như: Kết quả THADS về tiền đạt thấp và giảm sâu so với cùng kỳ năm 2017; Số việc và tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong chuyển kỳ sau còn lớn và tăng so với cùng kỳ năm 2017; Còn tình trạng vi phạm, sai sót của Chấp hành viên, công chức thi hành án trong thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án; Số đơn, thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2017; Một số nhiệm vụ đã được triển khai nhưng chưa có kết quả cuối cùng như: Kiểm tra việc bán đấu giá nhiều lần không thành; xử lý tiền tồn trên tài khoản tạm gửi...

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng chia sẻ những khó khăn của các cơ quan THADS trong những tháng đầu năm 2018. Tuy nhiên, Thứ trưởng yêu cầu toàn hệ thống nỗ lực, cố gắng, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018. Với vai trò là đầu tàu của toàn hệ thống, Tổng cục THADS cần bám sát công việc, xác định các địa bàn còn yếu kém để tăng cường chỉ đạo, có cách thức hỗ trợ cụ thể cho các địa bàn này.

Đặc biệt, đề nghị Tổng cục rà soát lại các quy trình giải quyết công việc, đảm bảo việc theo dõi, đôn đốc các địa phương kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt việc xử lý thông tin báo chí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoàn thiện thể chế...

Nguồn :