M
00:51 | 25/07/2019

Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã được Công đoàn Công an thành phố Hà Nội cụ thể hóa bằng các phong trào phù hợp với đặc điểm, tính chất của ngành. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, say mê lao động sáng tạo, tiêu biểu cho ý chí vươn lên của lực lượng Công an nhân dân (CAND).  

nang cao hieu qua phong trao thi dua lao dong gioi lao dong sang tao Hiệu quả từ các phong trào thi đua
nang cao hieu qua phong trao thi dua lao dong gioi lao dong sang tao Hiệu quả từ phong trào sáng kiến, sáng tạo
nang cao hieu qua phong trao thi dua lao dong gioi lao dong sang tao Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Để phong trào đạt kết quả thiết thực, thời gian qua, Công đoàn Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tốt phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và những cuộc vận động lớn của ngành theo hướng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm.

nang cao hieu qua phong trao thi dua lao dong gioi lao dong sang tao
Đồng chí Thượng tá Ngô Quốc Chính – Chủ tịch Công đoàn Công an TP Hà Nội cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua đến các cơ sở

Cụ thể, Công đoàn Công an Thành phố đã tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ giỏi. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào gắn với tổ chức công đoàn như: “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”…

Thời gian qua, Công đoàn Công an Thành phố đã tích cực vận động đoàn viên, người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chuyên môn chính trị được giao. Đồng thời tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giáo dục truyền thống, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần và thể chất cho đoàn viên.

Bên cạnh đó, Công đoàn Công an Thành phố cũng đã xây dựng quy chế hoạt động giữa các cụm Thi đua. Hướng dẫn các Công đoàn cơ sở xây dựng, triển khai các công trình, phần việc công đoàn, đăng ký các sáng kiến, cải tiến trong công tác. Công tác thi đua, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua cũng được Công đoàn Công an Thành phố tập trung chú trọng.

Trong 5 năm qua, Công đoàn Công an Thành phố đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng. Đáng chú ý, Công đoàn Công an Thành phố có 5 năm liền tục (từ 2014 -2018) được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn CAND tặng Cờ thi đua dẫn đầu và Cờ thi đua xuất sắc.

Có thể khẳng định, thông qua phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, tính năng động, sáng tạo, ý chí vượt khó, hăng say trong lao động sản xuất và công tác của các đoàn viên Công đoàn Công an Thành phố, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch do cơ quan, đơn vị đã đề ra.

Đồng chí Thượng tá Ngô Quốc Chính – Chủ tịch Công đoàn Công an thành phố Hà Nội, cho biết: “Thời gian tới, các cấp Công đoàn Công an TP sẽ tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào và đổi mới công tác khen thưởng. Đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua, để phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phát huy hiệu quả và đem lại quyền lợi thiết thực cho cán bộ, đoàn viên, người lao động”.

P.V

Nguồn :