M
13:39 | 03/08/2019

Mức đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp hằng tháng của người lao động

(LĐTĐ) Theo quy định của pháp luật hiện hành,hằng tháng, cả người lao động và người sử dụng lao động đều có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp.

Hơn 11.000 lao động bị vi phạm quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN sẽ được thông báo qua tin nhắn
“Điểm danh” đơn vị vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cả người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Trường hợp chậm đóng, nợ đóng, trốn đóng tùy vào mức độ sẽ bị xem xét xử phạt hành chính và xử lý hình sự.

Hiện, số tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được tính toán trên tiền lương hằng tháng của người lao động. Trong đó, tiền lương tính đóng các loại bảo hiểm gồm: Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động được xác định theo công thức: Mức đóng hàng tháng = Mức lương tháng đóng BHXH x tỷ lệ trích đóng BHXH.

Tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm của người lao động và người sử dụng lao động. Nguồn: BHXH Việt Nam

B.D

Nguồn :