M
19:00 | 02/08/2019

Hơn 11.000 lao động bị vi phạm quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, qua thanh tra, kiểm tra, toàn ngành đã phát hiện 11.168 lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp, nhưng chưa được tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 42,25 tỷ đồng.

hon 11000 lao dong bi vi pham quyen loi bao hiem xa hoi bao hiem y te “Điểm danh” đơn vị vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
hon 11000 lao dong bi vi pham quyen loi bao hiem xa hoi bao hiem y te Nỗ lực giảm nợ bảo hiểm xã hội
hon 11000 lao dong bi vi pham quyen loi bao hiem xa hoi bao hiem y te Quyết liệt các giải pháp tăng thu, giảm nợ bảo hiểm xã hội

BHXH Việt Nam cho hay, trong tháng 7/2019, BHXH đã phối hợp thanh tra liên ngành việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì; thực hiện thanh tra chuyên ngành tại các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Cao Bằng, Cà Mau, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên.

hon 11000 lao dong bi vi pham quyen loi bao hiem xa hoi bao hiem y te
Thanh tra thành phố Hà Nội công bố Quyết định thanh tra tới doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn Thành phố. Ảnh: L.N

Ngành cũng tiếp tục tăng cường phối hợp với các bộ, ngành hữu quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành; ban hành Công văn chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra tại BHXH các tỉnh, thành phố. Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động triển khai thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tổ chức các đoàn kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tại BHXH một số tỉnh, thành phố.

Kết quả, tính đến tháng 6/2019, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 9.529 đơn vị; trong đó: Thanh tra chuyên ngành đóng tại 3.756 đơn vị; kiểm tra tại 4.094 đơn vị; thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 1.679 đơn vị.

Theo đó, qua thanh tra, kiểm tra toàn ngành đã phát hiện 11.168 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 42,25 tỷ đồng; 11.881 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 11,89 tỷ đồng.

Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra kiểm tra nợ trước khi có Quyết định là 1.307 tỷ đồng; số tiền các đơn vị đã nộp là 835 tỷ đồng (trong đó, nộp trong thời gian đang thực hiện thanh tra là 368 tỷ đồng);

Kiểm tra công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ghi nhận 994 sổ ghi sai nội dung; 1.949 sổ BHXH chưa trả cho người lao động; 1.554 lao động có trên 1 sổ BHXH; 35 trường hợp có từ 2 thẻ BHYT trở lên; 764 lao động chưa được cấp sổ BHXH; 69 lao động chưa được cấp thẻ BHYT

Qua kiểm tra công tác chi chế độ BHXH, ngành đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH số tiền 2,85 tỷ đồng do người lao động tại đơn vị hưởng chế độ BHXH không đúng quy định; 1,1 tỷ đồng số tiền hưởng BH thất nghiệp không đúng quy định.

Qua kiểm tra công tác quản lý, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT: BHXH Việt Nam đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT số tiền 25,8 tỷ đồng chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT không đúng quy định và yêu cầu BHXH một số tỉnh tiếp tục rà soát xử lý với các sai phạm tương tự Đoàn thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra với số tiền là 14,9 tỷ đồng.

BHXH Việt Nam cũng đã ban hành 276 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phải thu là 11 tỷ đồng, trong đó đã thu 6,6 tỷ đồng.

Bảo Duy

Nguồn :