M
17:11 | 19/05/2019

LĐLĐ quận Long Biên: Thành lập Công đoàn Công ty TNHH Auto Hoàng Gia Hà Nội

(LĐTĐ) Công đoàn Công ty TNHH Auto Hoàng Gia Hà Nội (quận Long Biên, TP Hà Nội) vừa được thành lập với 31 đoàn viên.

Kinh nghiệm nhìn từ LĐLĐ quận Long Biên
Tôn vinh, khen thưởng 171 lao động tiêu biểu nhân Tháng Công nhân
Quận Long Biên: Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn cơ sở

Công ty TNHH Auto Hoàng Gia Hà Nội  thành lập 3 năm. Qua vận động, tuyên truyền của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên, nhận thức rõ về chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước, đặc biệt về Bộ luật lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, cũng như vị trí, vai trò và chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam cho người lao động, lãnh đạo Công ty và tập thể người lao động đã nhận thức được ý nghĩa của việc gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ông Nguyễn Trường Giang- Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên phát biểu tại Hội nghị thành lập Công đoàn Công ty TNHH Auto Hoàng Gia Hà Nội 

Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên cho biết: Sau hơn một tháng tuyên truyền, vận động đến toàn thể người lao động trong công ty, đến thời điểm tổ chức Hội nghị thành lập, Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở công ty đã nhận được đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn của 31 người lao động.

Ban vận động đã báo cáo việc tuyên truyền, vận động và thu đơn của người lao động xin gia nhập tổ chức Công đoàn với Liên đoàn Lao động quận Long Biên; đồng thời đề nghị LĐLĐ quận Long Biên hỗ trợ, tạo điều kiện tổ chức Hội nghị thành lập công đoàn cơ sở. 

Tại Hội nghị, Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở đã báo cáo danh sách đoàn viên công đoàn gồm 31 đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Auto Hoàng Gia Hà Nội đã tuyên bố Thành lập công đoàn cơ sở. Sau đó, Hội nghị tiến hành bầu Ban chấp hành công đoàn cơ sở gồm 5 đồng chí.

Ông Nguyễn Trường Giang- Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên tặng hoa Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Auto Hoàng Gia Hà Nội 

Theo ông Nguyễn Trường Giang, đây là bước tiến hành đổi mới khác so với Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa X, thêm quyền cho đoàn viên công đoàn là được thành lập Công đoàn cơ sở, trước đây là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở mới được thành lập. Đồng thời cũng tăng tính dân chủ như việc đoàn viên công đoàn được bầu Ban chấp hành công đoàn cơ sở, trước đây là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chỉ định Ban Chấp hành.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở theo phương thức mới. Đồng thời cảm ơn Ban Giám đốc công ty đã quan tâm tạo điều kiện trong việc tuyên truyền, vận động CNVCLĐ gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn tổ chức Hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở.

Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên cũng yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thực hiện tốt 3 chức năng của tổ chức Công đoàn và đoàn viên công đoàn thực hiện tốt quyền, nhiệm vụ của đoàn viên và đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

 

B.D

Nguồn :