M
21:02 | 18/04/2019

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Phú Xuyên

Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao (Trung tâm VHTT&TT) huyện Phú Xuyên đã làm tốt công tác thông tin tuyền truyền, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện.  

lam tot cong tac thong tin tuyen truyen Người “chắt” vàng từ đất
lam tot cong tac thong tin tuyen truyen Làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực
lam tot cong tac thong tin tuyen truyen Đại đức Thích Thanh Tuyên: Tấm gương sáng trong công tác từ thiện
lam tot cong tac thong tin tuyen truyen

Cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Xuyên

Một trong những hoạt động nổi bật của Trung tâm những năm qua là đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh toàn huyện. Đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Trung tâm đã phát huy bề dày truyền thống của các thế hệ đi trước, tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh trên hệ thống Đài huyện, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn nghe đài, từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình - là một kênh thông tin, tuyên truyền quan trọng của Đảng bộ, chính quyền huyện Phú Xuyên.

Đặc biệt, sau khi thành phố Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, Phú Xuyên trở thành huyện ngoại thành của Thủ đô Hà Nội, để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, từ năm 2013, chương trình phát thanh của Đài huyện đã được nâng thời lượng từ 15 phút lên 30 phút, phát trên sóng FM, tần số 95,5 MHZ và phát trên Cổng Thông tin điện tử của huyện.

Nội dung các chương trình phát thanh ngày càng đa dạng và phong phú với nhiều chuyên mục, tiết mục. Hiện nay, Trung tâm thực hiện 7 chương trình phát thanh/tuần, trong đó có 1 chương trình do đài truyền thanh xã, thị trấn thực hiện; hàng tuần duy trì thực hiện 12 chuyên đề, chuyên mục.

Để nâng cao chất lượng chương trình trên sóng phát thanh, ngoài việc cố gắng nỗ lực rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, hằng năm Trung tâm đã ký chương trình phối hợp tuyên truyền với hơn 30 cơ quan, ban, ngành huyện, đồng thời chú trọng phát triển mạng lưới cộng tác viên ở các ngành và các xã, thị trấn.

Đây là lực lượng quan trọng giúp cho chương trình của Đài huyện thêm phong phú, đa dạng, nội dung tuyên truyền phản ánh được nhiều góc độ khác nhau. Tin bài của cộng tác viên đều đảm bảo đúng định hướng, mang hơi thở của cuộc sống.

Ngoài việc xây dựng các chương trình phát thanh, Trung tâm còn thực hiện các “Trang ngoại thành”, tin truyền hình phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội theo kế hoạch giao hằng tháng và thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện giao.

Trong 5 năm từ năm 2013 đến năm 2018, Trung tâm đã xây dựng 23 phim tư liệu, mỗi phim dài 15-25 phút; thực hiện 46 “Trang ngoại thành” với 98 phóng sự cùng hàng trăm tin hình phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, đạt 100% kế hoạch giao.

lam tot cong tac thong tin tuyen truyen

Cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền

Ngoài ra các phóng viên của Trung tâm còn thường xuyên viết tin, bài, ảnh cộng tác với Cổng thông tin điện tử huyện và các báo của Thành phố; Thực hiện trang âm trực tiếp các kỳ họp của HĐND huyện; trang âm trực tiếp các sự kiện lớn của đất nước và của huyện như: Làm chương trình trực tiếp Lễ hội vinh danh làng nghề huyện Phú Xuyên lần thứ Nhất; Lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng huyện; Tổ chức hội thảo về sản xuất vụ đông; Chương trình trực tiếp công tác phòng chống bão úng…

Trong những năm qua, hệ thống phát thanh, truyền thanh trong huyện đã phát huy hiệu quả tích cực, công tác thông tin tuyên truyền luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của huyện, đảm bảo đúng định hướng, thông tin kịp thời những sự kiện, hoạt động chính trị nổi bật, phản ánh những kết quả trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh, nêu gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, đồng thời giúp bạn nghe đài nắm được các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Từ đó góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng huyện Phú Xuyên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Với những đóng góp tích cực trong công tác thông tin tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương và xây dựng, củng cố, phát triển sự nghiệp phát thanh - truyền thanh trên địa bàn huyện, hoạt động của Trung tâm VHTT&TT huyện đã được các cấp, các ngành và nhân dân đánh giá cao.

Được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen năm 2010, 2013, 2017; Năm 2015 được UBND thành phố tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và là tập thể điển hình đi dự Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2015; đạt giải Nhì Liên hoan Truyền hình thành phố Hà Nội lần thứ Nhất năm 2015. Huyện uỷ, UBND huyện và các sở, ngành của Thành phố tặng nhiều Giấy khen trong công tác tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm hằng năm.

Đây là nguồn động lực to lớn, là hành trang để đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới xây dựng quê hương, đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

P.V

Nguồn :