M
13:55 | 12/07/2019

Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII và Đại hội Đảng lần thứ XIII: Dân chủ, sáng tạo cốt lõi chọn lựa cán bộ tài, đức

Kỳ cuối: Vận dụng sáng tạo để phát huy hiệu quả

(LĐTĐ) Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài, Người còn là bậc thầy về vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam để đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc giành thắng lợi. Bởi vậy, trong lúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, một số cán bộ lão thành cách mạng, chuyên gia cho rằng, hơn lúc nào hết mỗi Đảng bộ cần làm tốt hơn nữa việc vận dụng, sáng tạo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng liên quan đến công tác cán bộ nhằm phù hợp với thực tiễn cuộc sống để mang lại hiệu quả cao nhất. Tránh cho được bệnh giáo điều.

ky cuoi van dung sang tao de phat huy hieu qua Kỳ 2: Dân chủ để người dân tham gia chọn lựa
ky cuoi van dung sang tao de phat huy hieu qua Kỳ 1: Từ kinh nghiệm chọn nhân tài của Bác Hồ kính yêu
ky cuoi van dung sang tao de phat huy hieu qua Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp

Từ bài học trong quản lý kinh tế

Nói về bài học duy ý chí, ông Đặng Mai Hồng, nguyên giảng viên Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho hay: Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), bên cạnh hệ lụy từ cuộc chiến tranh tàn khốc, khiến kinh tế đất nước lâm vào khủng hoảng, còn bởi một phần trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo chúng ta duy ý chí, thậm chí giáo điều.

ky cuoi van dung sang tao de phat huy hieu qua
Với tinh thần “Đi trước về trước” - phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVI, Đại hội Đảng bộ khóa tới sẽ tạo những bước đột phá mới.

Điều này dẫn đến bệnh quan liêu, một số chính sách đưa ra không phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên, với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, dám nhận những khuyết điểm, Đai hội VI của Đảng đã kịp thời đề ra chính sách đổi mới, trước hết là đổi mới nền kinh tế bằng việc cho ra đời nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Nhờ chính sách này, suốt hơn 30 năm đổi mới, thế và lực đất nước đã khác rất nhiều. Từ nước nghèo, Việt Nam đã thành nước có thu nhập trung bình.

Nói về phong cách tư duy của Bác Hồ, nhiều học giả, nhà nghiên cứu chỉ ra rằng đó là phương pháp tư duy không giáo điều, rập khuôn, không vay mượn của người khác, hết sức tránh lối cũ, đường mòn, tự mình tìm tòi, suy nghĩ, truy đến tận cùng bản chất của sự vật, hiện tượng để tìm ra chân lý, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn.

Người đã không ngừng làm giàu trí tuệ của mình bằng vốn văn hóa - tư tưởng của nhân loại. Người đã tìm hiểu, tiếp thu những yếu tố dân chủ, tiến bộ, nhân văn của các học thuyết khác, theo tư tưởng chỉ đạo của V.I. Lênin là chỉ có những người cách mạng chân chính mới thu hái được những điều hiểu biết quý báu của các đời trước để lại.

Tư duy sáng tạo của Hồ Chí Minh bắt nguồn từ sự thấm nhuần sâu sắc di huấn của các bậc thầy của cách mạng vô sản, không hề coi lý luận của C.Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm, mà phải tự mình phát triển hơn nữa lý luận của C.Mác, vì lý luận này chỉ đề ra nguyên lý chỉ đạo chung, còn việc áp dụng những nguyên lý ấy, thì xét riêng từng nơi, ở Anh không giống ở Pháp, ở Pháp không giống ở Đức, ở Đức không giống ở Nga.

Đây chính là quan điểm thực tiễn, cơ sở của sự sáng tạo trong con người Hồ Chí Minh. Do vậy, để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi thắng lợi trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta cần vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác tổ chức để đưa đất nước và Thủ đô tiếp tục phát triển.

“Cái quan trọng nhất trong công cuộc đổi mới đất nước, bên cạnh thành tựu kinh tế, mở cửa hội nhập toàn diện với thế giới là chúng ta vẫn giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, vẫn phát triển đúng hướng quỹ đạo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Do vậy, trong công tác cán bộ chúng ta cũng phải vận dụng một cách linh hoạt theo cơ chế Đảng lãnh đạo, nhưng Đảng không làm thay công việc của Nhà nước… Dựa trên cơ sở đó, chúng ta sẽ bố trí được cán bộ giỏi vào đúng từng vị trí.”- ông Hồng nhấn mạnh.

Rút kinh nghiệm từ bài học cán bộ đã để một số kẻ cơ hội, chạy chức chạy quyền vào bộ máy nên đã nảy sinh ra những tiêu cực vừa qua, hiện tại công tác cán bộ của chúng ta đang rất chặt. Chặt không có nghĩa là dựa quá nhiều vào sự chuẩn hóa bởi những quy định bằng cấp, chứng chỉ… mà “chuẩn hóa” phải bằng chính nhu cầu và hiệu quả công việc ra sao. Do đó, chúng ta kỳ vọng Đại hội Đảng XIII sẽ có những quyết sách về công tác cán bộ…

Tập hợp nhân tài là quan trọng

Có một thực tế hiện nay, không ít công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, bên cạnh việc làm việc ở cơ quan, đang phải đi học để lấy một số bằng, chứng chỉ như bằng trung cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị, tiếng Anh, quản lý chuyên ngành.

Khi được hỏi tại sao đi học nhiều thế? Có học viên trả lời: Nếu không có bằng cấp đó chiếu theo quy định mình sẽ không thuộc diện quy hoạch hay bổ nhiệm. Người thì trả lời, học để có bằng đủ tiêu chuẩn thi nâng ngạch lương. Nói một cách ngắn gọn, nếu không có bằng, chứng chỉ theo quy định sẽ khó khăn, thậm chí không thể bổ nhiệm được cán bộ.

Bình luận về nội dung này, ông Đặng Mai Hồng cho rằng, bằng cấp là đúng. Bằng cấp để chứng minh trình độ chuyên ngành của cán bộ, song lạm dụng quá nhiều chứng chỉ, bằng cấp trong khâu tổ chức là điều nên xem xét lại.

Ông Hồng đưa ra lập luận: “Một tiến sĩ được đào tạo tại các nước phát triển, có thâm niên công tác, có năng lực quản lý về nước làm việc, chúng ta chỉ cần thử thách người đó trong vòng 3 tháng đến 1 năm là tiến hành bổ nhiệm công tác quản lý. Quản lý trong lĩnh vực chuyên môn, sau đó sẽ tiến hành các bước để hoàn thiện những bằng cấp theo quy định của tổ chức.

Nhưng theo tôi được biết, trong công tác tổ chức hiện nay nếu vị tiến sĩ đó làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức, chính trị xã hội là rất khó. Trong khi đó, một công chức hay viên chức mà chỉ chăm chăm đi học bằng cấp, trình độ chuyên môn không cao, nhưng chiếu theo quy trình lại được đề bạt, lại được bổ nhiệm.

Đó là một trong những vướng mắc cần phải tháo gỡ”. Cũng có, nhiều ý kiến cho rằng Luật công chức, viên chức… hiện hành thiết kết dựa trên nền tảng trọng dụng nhân tài, song một số quy định khác “vô tình” làm cho công tác tổ chức, công tác đề bạt cán bộ trở nên phức tạp hơn. Đây cũng là mâu thuẫn cần phải tháo gỡ.

Đồng quan điểm này, trên góc độ thể chế, ông Phạm Thế Duyệt phân tích, ngoài chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng còn có nhiệm vụ tập hợp lực lượng. Thế nên, trong công tác cán bộ chúng ta cũng phải tách bạch hai yếu tố này. Đại hội Đảng toàn quốc đến Đại hội Đảng bộ các cấp bầu là Ban chấp hành để lãnh đạo, chỉ đạo bằng chủ trương, đường lối, nghị quyết.

Còn để thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách đường lối, nghị quyết là phải tập hợp được lực lượng bên Đảng. Nghĩa là tìm, chọn được người đức- tài vào các vị trí lãnh đạo đơn vị, phòng ban, cơ quan thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể… để làm tốt công tác chuyên môn.

“Nếu chúng ta không sáng tạo trong cách làm, không học Bác Hồ trong khâu sử dụng cán bộ thì sẽ dẫn đến sự rập khuôn”- ông Phạm Thế Duyệt cho hay. Trên góc độ xây dựng, chúng ta mong tới đây sẽ có bước đột phá về thể chế. Bước đột phá đó là giữ nguyên tắc có tính kim chỉ Nam là Đảng lãnh đạo- Nhà nước quản lý- Nhân dân làm chủ.

Với Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, nhân dân kỳ vọng Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVII sẽ là đại hội đột phá về tư duy với những cách làm sáng tạo để mục tiêu cuối cùng là đoàn kết, tâp hợp được sức mạnh, trí tuệ của toàn dân, cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố chung tay xây dựng Thủ đô giàu đẹp- văn minh.

Lê Hà

Nguồn :