M
10:44 | 03/05/2018

Để Luật Thủ đô phát huy tối đa hiệu quả

Kiến nghị bổ sung quy định đặc thù

Thường trực HĐND TP Hà Nội khẳng định, Luật Thủ đô là văn bản pháp lý đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với Hà Nội. Trong đó, quy định nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô. Sau 5 năm triển khai, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành các văn bản quy định chi tiết đúng tiến độ, đúng thẩm quyền, góp phần quan trọng đưa luật vào cuộc sống.

kien nghi bo sung quy dinh dac thu Hà Nội: Đề xuất lập đề án chính quyền đô thị
kien nghi bo sung quy dinh dac thu Giúp gỡ vướng trong phát triển đô thị

Đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống

Luật Thủ đô được Quốc hội ban hành năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2013. Để bảo đảm Luật đi vào đời sống, HĐND Thành phố đã thường xuyên giám sát đối với UBND TP và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện các quy định của Luật Thủ đô cũng như Nghị quyết HĐND thông qua các hoạt động chất vấn tại các kỳ họp, các hoạt động giám sát, khảo sát theo chuyên đề ...

Tính từ năm 2014 đến hết năm 2017, Thường trực HĐND Thành phố đã tiến hành 15 cuộc giám sát, các ban HĐND Thành phố giám sát, khảo sát 105 cuộc về các nội dung liên quan. Nhiều chủ đề theo quy định của Luật Thủ đô được HĐND Thành phố chất vấn, giám sát, khảo sát thu hút sự quan tâm của đại biểu HĐND, được dư luận cử tri và nhân dân Thủ đô đồng tình, đánh giá cao.

kien nghi bo sung quy dinh dac thu
Sau 5 năm triển khai Luật Thủ đô, Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực

Nổi bật như các nội dung: Việc thực hiện quy định về trường học chất lượng cao; quản lý, sử dụng biệt thự, nhà thuộc sở hữu nhà nước; cải tạo, xây dựng chung cư cũ; phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng; việc triển khai các biện pháp bảo đảm thực hiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

“Qua giám sát cho thấy, các quy định của Luật Thủ đô, Nghị quyết HĐND được UBND Thành phố và các cơ quan liên quan được tổ chức thực hiện nghiêm túc; các quy định có tính khả thi, giúp cho hoạt động quản lý nhà nước thuộc các lĩnh vực, phạm vi văn bản điều chỉnh có kết quả chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển Thủ đô” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.

Bên cạnh đó, những nội dung Luật Thủ đô giao trách nhiệm cho HĐND Thành phố ban hành văn bản quy định chi tiết đều được hoàn thành đúng tiến độ, đúng thẩm quyền và đi vào cuộc sống. Ngoài ban hành 17 nghị quyết cụ thể hóa các nội dung Luật Thủ đô giao, HĐND Thành phố còn ban hành 2 nghị quyết quy định chi tiết bảo đảm thi hành Luật Thủ đô, gồm:

Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND “Quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn TP Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực”.

Trong đó, Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND quy định những nội dung ưu tiên về tổ chức giao thông, cũng như một số giải pháp lớn để giải quyết những tồn tại, hạn chế về giao thông đô thị và ô nhiễm môi trường đang đặt ra tại Thủ đô.

Đặc biệt, các Nghị quyết của HĐND ban hành để triển khai Luật Thủ đô đều phát huy hiệu quả tích cực trong cuộc sống, được nhân dân quan tâm và đồng tình ủng hộ. Trên cơ sở thực hiện các nghị quyết, công tác quản lý nhà nước của UBND Thành phố trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đô thị, văn hóa, xã hội có những chuyển biến, kết quả đáng ghi nhận. Điều đó cho thấy Luật Thủ đô đã thực sự tạo ra những cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội phát triển rất hiệu quả.

Bổ sung chính sách đặc thù để thực hiện mô hình chính quyền đô thị

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Luật Thủ đô, HĐND Thành phố cũng thẳng thắn chỉ rõ những bất cập, hạn chế. Đó là còn một số văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ đến nay chưa được ban hành như quyết định ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực cải tạo, tái thiết đô thị tại 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng.

Nguyên nhân chậm, do để ban hành được quy chuẩn, tiêu chuẩn này phải nghiên cứu kỹ vì đây là khu vực nội đô lịch sử, đồng thời cũng phải thực hiện các quy định của Luật và hiện nay còn nhiều ý kiến khác nhau, nên chưa có sự thống nhất giữa các bộ, ngành. Hay như do Nghị định 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ban hành sau khi có Luật Thủ đô, trong đó mức phạt theo quy định hiện nay đã gấp 2 lần so với mức phạt cũ, nên trước mắt thành phố chưa quy định tăng mức phạt…

Bên cạnh đó, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng nghề trên địa bàn Thủ đô theo nguyên tắc tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và đất nước cũng đang chờ Chính phủ phê duyệt. Ngoài ra, việc phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô để thi hành các quy định của Luật Thủ đô vẫn còn nhiều hạn chế do chưa có quy chế cụ thể, , mới chỉ dừng ở thực hiện quy hoạch xây dựng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Để Luật Thủ đô phát huy tối đa hiệu quả khi đi vào cuộc sống, HĐND thành phố Hà Nội đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung một số quy định đặc thù để thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo kết luận của Bộ Chính trị. Đồng thời, cho phép mở rộng phạm vi lĩnh vực quản lý xã hội mà HĐND Thành phố được quy định mức xử phạt cao hơn mức phạt tối đa do Chính phủ quy định đối với một số lĩnh vực cần thiết, cấp bách như an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy; tiếp tục quan tâm cơ chế về vốn để Hà Nội thực hiện các dự án trọng điểm, quan trọng trên địa bàn theo quy định tại Luật Thủ đô.

HĐND Thành phố cũng đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng quy hoạch, di dời các cơ quan, trường học, bệnh viện trong khu vực nội thành và bàn giao đất để Thành phố quản lý theo thẩm quyền, thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

Chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp với Hà Nội để sớm ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực cải tạo, tái thiết đô thị tại 4 quận nội đô lịch sử. Ngoài ra, Chính phủ cần sớm giải quyết một số kiến nghị của thành phố Hà Nội trong việc thực hiện các quy định liên quan đến thu, chi ngân sách, chính sách đầu tư, tạo điều kiện cho Thủ đô được hưởng cơ chế đặc thù theo tinh thần quy định trong Luật.

Hoàng Phúc

Nguồn :