M
12:48 | 09/01/2018

Công đoàn Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam

Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động

Trong năm qua, Công đoàn (CĐ) Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (TCT HH VN) đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thu hút đông đảo công nhân, viên chức tham gia, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

khong ngung doi moi phuong thuc hoat dong Phê duyệt kế hoạch SXKD của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
khong ngung doi moi phuong thuc hoat dong Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động CĐ

Theo báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2017 của CĐ TCT HH VN, về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về ‘‘Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước’’, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, CĐ TCT đã định kỳ tổ chức, triển khai hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt tới các CĐ cơ sở (CS).

khong ngung doi moi phuong thuc hoat dong
Hội nghị tập huấn cán bộ CĐCS của CĐ Tổng công ty Hàng Hải VN

Tổ chức triển khai thực hiện, nhằm nâng cao nhận thức của các cán bộ, đoàn viên CĐ và người lao động (NLĐ) về tình hình, vai trò của việc tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước gắn với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Đồng thời đề ra nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, vai trò của chính quyền, xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh.

CĐ TCT đã hướng dẫn tổ chức hội nghị vào đầu năm nhằm quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết đến các đơn vị, tổ chức CĐCS và cán bộ, công nhân viên chức lao động. Chỉ đạo các CĐCS đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất của công nhân, viên chức lao động; chú trọng công tác nâng cao chất lượng đào tạo nghề, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp của công nhân lao động; bồi dưỡng nâng cao ý thức giác ngộ giai cấp, trình độ chính trị, chăm lo tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân; hàng năm, cử công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới.

Qua đó, hàng năm 98% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức viên chức (CBCCVC). Thông qua việc tổ chức hội nghị hàng năm CBCCVC và NLĐ được lãnh đạo các đơn vị phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước liên quan đến NLĐ, công khai kết quả sản xuất hàng năm, tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể…

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, nhận thức của các cấp CĐ TCT đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét; vai trò, vị trí của công nhân, viên chức lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp xây dựng phát triển chung của Tổng công ty được khẳng định và đánh giá cao.

Các phong trào thi đua lao động sản xuất của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp đến cơ sở đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của các cấp uỷ Đảng; sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền. Trong quá trình tổ chức hoạt động, tổ chức CĐ các cấp TCT đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thu hút đông đảo công nhân, viên chức tham gia, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 43/KH-TLĐ ngày 18/10/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về hưởng ứng phong trào thi đua ‘‘Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển’’, CĐ đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của công nhân, lao động, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, CĐ TCT HH VN đã ban hành Kế hoạch hướng dẫn các cấp công đoàn hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, CĐ đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của công nhân, lao động.

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua đã góp phần động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, sỹ quan, thuyền viên TCT thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của TCT và của từng doanh nghiệp đề ra hàng năm.

Từ phong trào thi đua, nhiều CĐCS trong điều kiện và khả năng của mình đã hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển và kinh doanh hiệu quả mang lại việc làm và đời sống cho công nhân lao động.

Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, sỹ quan, thuyền viên tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh nhằm giảm chi phí quản lý, định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng, nâng cao hiệu suất máy móc, thiết bị tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh, hội nhập khu vực và quốc tế.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty tích cực tham gia hưởng ứng, giúp tăng cường sức tiêu thụ cho sản phẩm, nâng cao lòng tin đối với các sản phẩm trong ngành, trong nước, tham gia góp ý kiến vào các khâu cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp trong nước.

Ngoài ra, tổ chức CĐ các cấp còn đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể, góp phần thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và NLĐ. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần thiết thực nhằm hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Võ Hoàng

Nguồn :