M
17:07 | 02/04/2019

Khảo sát việc thực hiện chính sách lao động nữ năm 2019

(LĐTĐ) Nhằm đánh giá thực trạng về việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến lao động nữ tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; tập hợp các kiến nghị, đề xuất của người lao động và người sử dụng lao động đối với Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội, mới đây, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đã có Kế hoạch số 19/KH-LĐLĐ về tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách lao động nữ năm 2019.

khao sat viec thuc hien chinh sach lao dong nu nam 2019 Nhiều chính sách có lợi cho lao động nước ngoài
khao sat viec thuc hien chinh sach lao dong nu nam 2019 Nỗi lo “tế nhị” của lao động nữ
khao sat viec thuc hien chinh sach lao dong nu nam 2019 Vai trò của cán bộ nữ công tiêu biểu trong thực hiện chính sách với lao động nữ

Theo đó, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức khảo sát tại các doanh nghiệp có đông lao động nữ trên địa bàn quản lý (doanh nghiệp có từ 10 lao động nữ trở lên); có thể phối kết hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành của quận, huyện, thị xã hoặc đoàn kiểm tra toàn diện Công đoàn, nhưng trong biên bản cần có nội dung về việc thực hiện chính sách lao động nữ.

khao sat viec thuc hien chinh sach lao dong nu nam 2019
Khảo sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Nội dung các buổi khảo sát tập trung nắm bắt tình hình lao động nữ tại doanh nghiệp và kết quả thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2012; Luật BHXH sửa đổi năm 2014 về những quy định riêng đối với lao động nữ và Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ; nghe báo cáo kết quả hoạt động công tác nữ công; kết quả thực hiện Luật Bình đẳng giới cũng như các đề xuất, kiến nghị của CĐCS.

Cùng đó, thông qua khảo sát, các đơn vị cần Hướng dẫn cho Ban nữ công quần chúng CĐCS các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có đông lao động nữ trên địa bàn các nội dung có lợi hơn cho lao động nữ theo quy định của pháp luật, để tham mưu với Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp trong thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

LĐLĐ Thành phố yêu cầu, sau khi tổ chức khảo sát, các công đoàn cấp trên cơ sở tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát; các kiến nghị, đề xuất của cơ sở (theo mẫu) và biên bản khảo sát về LĐLĐ thành phố Hà Nội qua Ban Nữ công trước ngày 30/10/2019, Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố sẽ tổng hợp kết quả khảo sát của các cấp Công đoàn và các đề xuất, kiến nghị báo cáo LĐLĐ Thành phố và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Theo LĐLĐ Thành phố, việc khảo sát thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ tại các doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của Ban Chấp hành CĐCS, đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công thông qua tổ chức hoạt động Ban Nữ công quần chúng; đặc biệt trong tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của doanh nghiệp, những vấn đề liên quan đến lao động nữ theo Bộ luật Lao động 2012, Luật BHXH 2014 và Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ.

P.Diệp

Nguồn :