M
22:25 | 24/02/2020

Infographic: Điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sau thời gian tạm nghỉ phòng dịch COVID-19.

Nguồn :