M
12:11 | 26/10/2018

Huyện Phú Xuyên: Đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp cho lao động nông thôn

(LĐTĐ) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp để người lao động trên địa bàn có nhận thức đúng đắn về học nghề, về vị thế của người lao động trực tiếp trong phát triển kinh tế - xã hội là một trong những nhiệm vụ được UBND huyện Phú Xuyên ưu tiên đẩy mạnh trong thời gian tới.

Hà Nội: Đào tạo nghề cho trên 13.000 lao động nông thôn
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần chú trọng chất lượng, hiệu quả
Khai giảng lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; số 971/QĐ-TTg ngày 1/7/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 4/4/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ngay từ đầu năm, UBND huyện Phú Xuyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn về học nghề tới người dân trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Trần Công Thành thông tin về công tác tuyên truyền Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn" tới người dân trên địa bàn huyện

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Trần Công Thành cho biết: Nhằm triển khai hiệu quả chính sách tới mọi người dân trên địa bàn, UBND huyện giao cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động trên địa bàn. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tư vấn học nghề sâu rộng đến các đối tượng thuộc diện quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg từ huyện đến cơ sở, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn nắm bắt và có nhu cầu đăng ký học nghề.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo giao Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mỗi tuần 1 buổi phát vào thứ ba hàng tuần; tuyên truyền thông qua phát tờ rơi; phối hợp với các đơn vị đào tạo nghề trong quá trình giảng dạy lồng ghép tuyên truyền đến người dân...

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Công Thành, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp để người lao động và toàn xã hội có nhận thức đúng đắn về học nghề, về vị thế của người lao động trực tiếp trong phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng thu hút người lao động, nhất là thanh niên tham gia học nghề, tăng cường tuyên truyền và ưu tiên dạy nghề cho người dân ở các xã, thị trấn đang có kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

Giáo viên hướng dẫn lao động tìm hiểu về sâu bệnh khi trồng cây ăn quả

Đặc biệt, huyện sẽ chú trọng đào tạo theo nhu cầu thực tế của thị trường và đơn đặt hàng của doanh nghiệp, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp để trong quá trình học, học viên được tiếp xúc và thực hành trực tiếp trên máy móc, thiết bị của doanh nghiệp.

Chia sẻ thêm về các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên cho biết: Huyện sẽ tập trung đào tạo các nghề đa dạng hơn, trong đó tập trung chủ yếu vào việc đào tạo các nghề tiểu thủ công nghiệp như mây - giang đan, khảm trai, may công nghiệp... để phát triển các làng nghề truyền thống; chuyển giao các kỹ thuật về trồng trọt, nuôi thủy sản, chăn nuôi thú y, dịch vụ nông nghiệp... để phát huy thế mạnh sẵn có ở địa phương.

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 4/4/2018 của UBND Thành phố về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, năm 2018, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức 25 lớp đào tạo nghề cho 875 học viên là lao động nông thôn. Trong đó, tổ chức 10 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp (điện dân dụng, hàn điện, khảm trai, may công nghiệp, mây giang đan) cho 350 học viên; 15 lớp đào tạo nghề nông nghiệp (trồng rau an toàn, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả, kỹ thuật nuôi cá, chăn nuôi thú y, kỹ thuật chăn nuôi gia cầm) cho 525 học viên.

B.Duy

Nguồn :