M
11:39 | 09/02/2017

Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

Đây là tinh thần chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố  trong Kế hoạch số 04/KH-LĐLĐ về thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, do Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến ký ban hành mới đây.

huong ve co so vi loi ich doan vien Tổ chức nhiều hoạt động vì lợi ích đoàn viên
huong ve co so vi loi ich doan vien Hoạt động công đoàn phải thực sự vì lợi ích đoàn viên

Theo đó, LĐLĐ Thành phố xác định, việc thực hiện chủ đề năm 2017- năm “Vì lợi ích đoàn viên” là nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hướng tới lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ; giúp cho đoàn viên đông đoàn và CNVCLĐ có điều kiện đảm bảo phúc lợi tốt hơn, tạo sự gắn bó tin tưởng giữa đoàn viên, CNVCLĐ với tổ chức công đoàn.

huong ve co so vi loi ich doan vien
Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, góp phần tăng năng suất lao động, phát triển SXKD, nâng cao đời sống thu nhập cho đoàn viên

LĐLĐ Thành phố định hướng 3 nội dung hoạt động chính để thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên” bao gồm: Thực hiện quy chế dân chủ, nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể, làm tốt công tác xã hội công đoàn; phối hợp với Chính quyền và các cơ quan, đơn vị chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, góp phần tăng năng suất lao động, phát triển SXKD, nâng cao đời sống thu nhập cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Trong đó, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp CĐ Thủ đô triển khai thực hiện tốt hướng dẫn liên tịch số: 6625/HD-UBND-LĐLĐ ngày 17/11/2016 giữa UBND Thành phố và LĐLĐ Thành phố về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, Viên chức và Hội nghị người lao động, theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP và Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo thời gian, nội dung, chất lượng, nhất là nội dung đối thoại tại nơi làm việc đồng thời nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo các nội dung thương lượng phải cao hơn các quy định của Luật.

LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp CĐ khi triển khai, thực hiện các hoạt động phải hướng về cơ sở, lấy đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ là trung tâm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, tránh phô trương hình thức.

Các cấp CĐ Thủ đô cần tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ của tổ chức công đoàn như: Hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn, thăm hỏi, trợ cấp cho gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi. Đặc biệt là các hoạt động chăm lo Tết hàng năm cho đoàn viên công đoàn.

Cùng đó, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp CĐ Thủ đô phối hợp với chính quyền địa phương có cơ chế ưu đãi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, đầu tư, xây dựng các thiết chế phục vụ đoàn viên, CNVCLĐ, tại nơi có đông công nhân thuê trọ trên địa bàn; phối hợp, ký kết với các cơ quan, doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại, viễn thông, Điện lực, cung cấp các dịch vụ phúc lợi ưu đãi cho đoàn viên công đoàn.

Các cấp CĐ Thủ đô cũng cần phối hợp, ký kết với UBND các cấp, ngành giáo dục& đào tạo, tạo điều kiện ưu tiên cho con đoàn viên công đoàn được gửi trẻ , học tập tại các nhà trẻ, trường học công lập, được sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao tại các địa phương, khu dân cư đồng thời phối hợp, ký kết với các bệnh viện, cơ sở y tế trong việc hỗ trợ chăm sóc, khám chữa bệnh giảm giá, miễm phí cho đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ. Vận động các chủ nhà trọ không tăng giá điện, nước, phí dịch vụ đối với công nhân thuê trọ.

Ngoài ra, CĐ các cấp cần phối hợp, ký kết với ngành văn hóa thông tin chăm lo đến đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ; Phối hợp, ký kết với Công an các quận, huyện, thị xã, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại các khu Công nghiệp, các khu nhà trọ công nhân và quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ CNVCLĐ.

Đặc biệt, các cấp CĐ Thủ đô cần phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, An toàn vệ sinh lao động đối với người lao động; phối hợp giải quyết kịp thời các vụ ngừng việc tập thể và các cuộc tranh chấp lao động; các đơn thư, thư khiếu nại, kiến nghị của người lao động để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đồng thời duy trì tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với đại diện CNLĐ, để giải quyết kịp thời những vướng mắc trong thực thi các quy định chế độ chính sách đối với người lao động.

LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp CĐ khi triển khai, thực hiện các hoạt động phải hướng về cơ sở, lấy đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ là trung tâm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, tránh phô trương hình thức.

Phạm Diệp

Nguồn :