M
08:33 | 07/11/2018

 HĐND quận Hai Bà Trưng đáp ứng nguyện vọng cử tri

(LĐTĐ) Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, hoạt động của HĐND quận Hai Bà Trưng đã có nhiều đổi mới trong tổ chức kỳ họp; tăng cường giám sát, khảo sát… qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực theo hướng bám sát thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

hdnd quan hai ba trung dap ung nguyen vong cu tri Giải quyết kiến nghị của cử tri: Cần rõ người, rõ việc, rõ tiến độ
hdnd quan hai ba trung dap ung nguyen vong cu tri Sáu nhóm vấn đề cử tri kiến nghị với Đảng, Nhà nước
hdnd quan hai ba trung dap ung nguyen vong cu tri Xem xét nghiêm túc kiến nghị của cử tri

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND quận Hai Bà Trưng đã tổ chức thành công 7 kỳ họp, ban hành hơn 40 nghị quyết. Các nghị quyết được xây dựng bám sát thực tiễn nên khi triển khai vào cuộc sống đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Các đại biểu HĐND quận phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp, được cử tri hoan nghênh.

hdnd quan hai ba trung dap ung nguyen vong cu tri

Phiên họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND quận khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021. (ảnh: Vũ Đức Tuynh)

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng cho biết, công tác điều hành kỳ họp của chủ tọa ngày càng được đổi mới. Tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, chủ tọa đã định hướng, gợi mở để có nhiều đại biểu trao đổi, chất vấn về các vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc; đồng thời yêu cầu UBND các cấp giải trình rõ, có tính tranh luận, đối thoại với tinh thần thẳng thắn, xây dựng.

Nhờ việc chuẩn bị chu đáo các bước nên các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp của HĐNĐ đều đạt hiệu quả cao. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND quận ban hành thông báo kết luận phiên chất vấn làm cơ sở để đại biểu HĐND quận theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện những cam kết trước HĐND và cử tri của UBND các cấp.

HĐND quận Hai Bà Trưng cũng là một trong những đơn vị được Thường trực HĐND Thành phố ghi nhận, đánh giá cao về công tác giám sát giữa hai kỳ họp theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Thống kê từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND quận đã thực hiện 105 đợt giám sát. Các cuộc giám sát đều bảo đảm có trọng tâm, không trùng lặp. Các kết luận giám sát không những chỉ ra khó khăn cần tháo gỡ, yếu kém cần khắc phục, mà còn đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đặc biệt, các đoàn giám sát của Thường trực và các ban của HĐND quận đều có những kiến nghị cụ thể với UBND cùng cấp sau đợt giám sát. Từ đó, UBND các cấp tập trung chỉ đạo giải quyết có kết quả. Tiêu biểu như công tác quản lý đô thị và trật tự xây dựng; quản lý và sử dụng đất đai; bảo vệ môi trường…

Điểm nổi bật trong hoạt động giám sát của HĐND quận Hai Bà Trưng là việc HĐND quận đã tăng cường giám sát việc triển khai, thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy tại địa phương, nhằm bảo đảm nội dung các chương trình công tác của Thành ủy đi vào đời sống.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: Hoạt động giám sát vẫn chưa toàn diện; một số đại biểu chưa thực sự chủ động trong thực hiện chức năng giám sát theo luật định, nên vẫn e ngại trong hoạt động chất vấn; việc đôn đốc các cơ quan hữu quan giải quyết các kiến nghị của cử tri chưa được chú trọng đúng mức, dẫn đến cử tri kiến nghị nhiều lần về một vấn đề.

Thời gian tới, Thường trực HĐND quận sẽ tăng cường trang bị kỹ năng hoạt động và năng lực tham vấn, quyết định cho các đại biểu. Cùng với đó, Thường trực HĐND quận cũng sẽ chỉ đạo các ban, tổ đại biểu tiếp tục bám sát thực tiễn, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giám sát, khảo sát, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, trọng điểm, tránh trùng lặp. Trong đó, chú trọng giám sát theo chiều sâu, lựa chọn những vấn đề bức xúc, tác động lớn đến đời sống nhân dân như công tác quản lý đô thị, y tế, giáo dục...

Ngoài ra, Thường trực HĐND quận cũng đề nghị các đại biểu HĐND quận dành thời gian để tiếp công dân theo luật định, thực sự gần dân để hiểu dân hơn, qua đó thực hiện tốt chức năng giám sát trực tiếp tại các kỳ họp.

Nguồn :