M
15:54 | 24/12/2018

HĐND huyện Phúc Thọ: Xác định 3 khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội 2019

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND huyện Phúc Thọ đã thống nhất 3 khâu đột phá nhằm phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 gồm: Chỉ đạo quyết liệt chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; thực hiện hiệu quả cuộc vận động 3 sạch, nâng cao chất lượng nông thôn mới.  

hdnd huyen phuc tho xac dinh 3 khau dot pha de phat trien kinh te xa hoi 2019 Huyện Phúc Thọ: Tạo bước đột phá trên nhiều lĩnh vực
hdnd huyen phuc tho xac dinh 3 khau dot pha de phat trien kinh te xa hoi 2019 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động
hdnd huyen phuc tho xac dinh 3 khau dot pha de phat trien kinh te xa hoi 2019 Nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể hiệu quả
hdnd huyen phuc tho xac dinh 3 khau dot pha de phat trien kinh te xa hoi 2019
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi là một trong 3 khâu đột phá

HĐND huyện Phúc Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cũng đã thông qua 5 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội 2019. Cụ thể: Tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị;

Thu hút doanh nghiệp đầu tư về huyện; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), trọng tâm là khuyến khích thành lập doanh nghiệp mới; xây dựng các cụm công nghiệp; thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước;

Chỉ đạo, kiếm tra, đôn đốc nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hoàn thiện hồ sơ huyện nông thôn mới trình thành phố, Trung ương thẩm định công nhận; thực hiện tốt cuộc vận động 3 sạch “Nước sạch, Môi trường sạch, Nông nghiệp sạch”;

Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nhất là các vụ việc tồn đọng lâu năm; giải quyết kiến nghị của nhân dân tại các buổi đối thoại và tiếp xúc cử tri;

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật gắn với trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” với tinh thần trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ.

M.Q

Nguồn :