M
09:35 | 06/03/2018

HĐND huyện Ba Vì: Xứng đáng với niềm tin của cử tri

Với phương châm đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở, HĐND huyện Ba Vì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục đạt được nhiều kết quả trong năm 2017, xứng đáng với niềm tin của cử tri huyện Ba Vì.

hdnd huyen ba vi xung dang voi niem tin cua cu tri Huyện Ba Vì: Hiệu quả từ mô hình phát triển bò 3B
hdnd huyen ba vi xung dang voi niem tin cua cu tri ĐHCĐ huyện Ba Vì lần thứ X thành công tốt đẹp

Cụ thể, ngay từ đầu năm Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức ký kết và triển khai chương trình phối hợp công tác trong chỉ đạo, chuẩn bị các kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện, đặc biệt là phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện.

hdnd huyen ba vi xung dang voi niem tin cua cu tri
Kỳ họp thứ 5 của HĐND huyện Ba Vì khóa XIX.

Trong năm qua, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện đã chủ động, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng theo các Nghị quyết của Thành phố, huyện. Trong phạm vi thẩm quyền của mình, Thường trực HĐND huyện đã cùng với UBND huyện cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND, vì vậy mà năm 2017, huyện Ba Vì đã đạt và vượt mức 12/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết của HĐND huyện.

Bên cạnh đó, các hoạt động tập huấn, khảo sát, giám sát chuyên đề cũng được HĐND huyện Ba Vì triển khai có hiệu quả. Đáng chú ý, Thường trực HĐND huyện đã khảo sát về tổ chức và hoạt động của HĐND xã, thị trấn theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đối với 14 xã, thị trấn. Thông qua khảo sát, Thường trực HĐND huyện đã nắm rõ tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các xã, thị trấn, đồng thời xác định rõ những nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban và các đại biểu HĐND xã.

Hoạt động giám sát chuyên đề trong năm 2017 cũng được Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện thực hiện có hiệu quả. Cụ thể, Thường trực HĐND huyện đã giám sát các chuyên đề về: Tình hình, kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện; Giám sát về công tác đầu tư công trên địa bàn huyện; Giám sát về công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn… Ban Kinh tế xã hội giám sát các chuyên đề về: Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội… Ban Pháp chế giám sát các chuyên đề về: Công tác quản lý tổ chức hoạt động của các Hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012; cải cách hành chính trên địa bàn huyện đối với các phòng, ban của huyện, UBND xã, thị trấn… Trong công tác giám sát đã có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ và trách nhiệm của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các Ban HĐND, MTTQ huyện…

Trong công tác tổ chức kỳ họp, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND, Mặt trận tổ quốc huyện và các cơ quan liên quan dự kiến nội dung chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp, thông báo tới các đại biểu HĐND huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan, thông báo công khai trên cổng thông giao tiếp điện tử huyện đảm bảo đúng thời gian quy định. Hai kỳ họp thường kỳ 4 và 5 trong năm 2017 đã đảm bảo tốt, thống nhất thông qua 14 Nghị quyết thường kỳ và chuyên đề, được truyền thanh trực tiếp.

Chủ tọa kỳ họp đã điều hành linh hoạt, chủ động tạo không khí đối thoại thẳng thắn, nội dung chất vấn tại hai kỳ họp này được HĐND huyện Ba Vì chọn là: Sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM, dồn điền đổi thửa; tài nguyên môi trường; đầu tư xây dựng cơ bản; y tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng; chế độ chính sách… Đặc biệt, là những vấn đề liên quan đến công tác đấu giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, vấn đề giải phóng mặt bằng chậm tiến độ. Qua chất vấn, lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban, các xã, thị trấn đã giải đáp những những vấn đề cử tri quan tâm.

Đặc biệt, trong năm qua, HĐND huyện Ba Vì đã nỗ lực trong công tác tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo, đã tiếp 58 lượt nông dân, tiếp nhận 15 đơn, nội dung đề nghị chủ yếu liên quan đến đất đai, chế độ chính sách, đã giải quyết 15 đơn nhờ vậy đã tạo được niềm tin với cử tri huyện Ba Vì.

Hoàng Phúc

Nguồn :