M
08:18 | 07/07/2019

Hà Nội: Thanh tra, kiểm tra hơn 2.000 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, đến hết tháng 6/2019, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 2.119 đơn vị sử dụng lao động với số tiền nợ 380,4 tỷ đồng, qua đó thu hồi được 200,2 tỷ đồng (đạt 52,6%).

ha noi thanh tra hon 2000 don vi no bao hiem xa hoi Hà Nội: Giao chỉ tiêu giảm nợ bảo hiểm xã hội đến từng viên chức
ha noi thanh tra hon 2000 don vi no bao hiem xa hoi Hà Nội: 4/10 doanh nghiệp nợ BHXH lớn, kéo dài đã nộp tiền
ha noi thanh tra hon 2000 don vi no bao hiem xa hoi BHXH Hà Nội: Quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ BHXH, BHYT

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, tổng số tiền các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trên địa bàn Thành phố tính đến hết tháng 6/2019 là 2.467,4 tỷ đồng, chiếm 5,69% kế hoạch thu.

ha noi thanh tra hon 2000 don vi no bao hiem xa hoi
Đại diện doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ký quyết định thanh tra do Thanh tra thành phố Hà Nội ban hành.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, 5 quận, huyện có tỷ lệ nợ đọng cao nhất Thành phố là: Mê Linh, Hà Đông, Thanh Trì, Đông Anh và Nam Từ Liêm.

Nhằm giảm tỷ lệ nợ đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã thực hiện các biện pháp quyết liệt phối hợp các sở, ban ngành tăng cường đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Tính đến hết tháng 6/2019, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 2.119 đơn vị sử dụng lao động với số tiền nợ 380,4 tỷ đồng, thu hồi được 200,2 tỷ đồng (đạt 52,6%), qua đó đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Nhấn mạnh nhiệm vụ giảm nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong các doanh nghiệp, để đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, trong 6 tháng cuối năm, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hòa đề nghị các đơn vị trực thuộc cần chú trọng tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với Thanh tra Thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện thanh tra liên ngành đối với các đơn vị có số nợ lớn và cố tình chây ỳ, chậm nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

B.D

Nguồn :