M
19:47 | 03/07/2018

Hà Nội quyết liệt, hiệu quả trong phòng chống tham nhũng

Chiều 3/7, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, ông Nguyễn Thế Toàn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội cho biết, thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giải đoạn 2016-2020”, các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng của TP Hà Nội đã phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, khoa học, chủ động tham mưu xử lý có hiệu quả các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

ha noi quyet liet hieu qua trong phong chong tham nhung Phát động sáng tác, triển lãm tranh biếm họa “Phòng, chống tham nhũng”
ha noi quyet liet hieu qua trong phong chong tham nhung 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018

Cụ thể theo Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thế Toàn, sau Đại hội Đảng bộ thành phố (khoá XVI), Thành ủy đã ban hành Chương trình số 07-CT/TU ngày 26-4-2016 về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020"; thành lập Ban chỉ đạo Chương trình do đồng chí Bí thư Thành uỷ trực tiếp làm trưởng ban, đồng chí Phó bí thư Thường trực làm Phó trưởng ban Thường trực. Ban chỉ đạo triển khai xây dựng, ban hành quy chế hoạt động.

ha noi quyet liet hieu qua trong phong chong tham nhung
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thế Toàn, thông tin về công tác phòng chống tham nhũng của Hà Nội

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã ban hành Kế hoạch số 15-KH/TU về thực hiện Chương trình 07-CT/TU; chỉ đạo các cấp ủy, các cơ quan tuyên truyền từ thành phố tới cơ sở quán triệt, triển khai xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ bằng các đề án, chương trình, chuyên đề, kế hoạch công tác theo nội dung Chương trình 07-CT/TU, phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban chỉ đạo chương trình đã xây dựng Kế hoạch toàn khoá số 08-KH/BCĐ, thực hiện 13 chuyên đề, đề tài tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của chương trình và bước đầu đã phát huy được hiệu quả. Việc thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng lãng phí được thể hiện trong việc TP đã ban hành các quy định công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị và ban hành các chế độ, định mức, tiêu chuẩn...

Thành ủy Hà Nội cũng đã ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hàng năm; triển khai các kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp uỷ. Uỷ ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và tổ chức giám sát theo quy định. Nội dung kiểm tra tập trung nhiều vào những sai phạm do thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý kinh tế, xây dựng, đất đai...

Cụ thể uỷ ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 245 tổ chức đảng với 738 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận 191 tổ chức đảng và 699 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 22 tổ chức đảng và 505 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 2.054 đảng viên ... Đối với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, hàng năm UBND TP đã ban hành kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng và kế hoạch thanh tra kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị tăng cường thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Năm 2017, TP giải quyết được 82/200 vụ việc phức tạp (chiếm 41%), đưa 37 vụ việc ra khỏi danh sách vụ việc tồn đọng phức tạp cần theo dõi, chỉ đạo, giải quyết. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 6.164 triệu đồng và trên 27.000 m2 đất; hoàn trả cho công dân 8,79 tỷ đồng và trên 2.200 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 132 tập thể, 202 cá nhân để xảy ra sai phạm, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 15 vụ. Công an TP đã thụ lý 60 vụ/194 bị can. Kết quả giải quyết 45 vụ/151 bị can; đang điều tra 15 vụ/43 bị can.

Đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thành uỷ, HĐND, UBND TP luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách hiệu quả. Hà Nội là tỉnh, thành có số vụ án tham nhũng phát hiện, xét xử lớn. Ba ngành tư pháp chủ động phối hợp, tập trung giải quyết các vụ án tham nhũng đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm và làm oan người vô tội. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp do các cơ quan trung ương chuyển đến được các cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố giải quyết kịp thời, nghiêm minh đúng pháp luật. Do đó, tình hình tham nhũng, lãng phí đã được kiềm chế và từng bước được ngăn chặn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy cũng thẳng thắn nêu một số hạn chế, tồn tại như vẫn còn một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; chưa coi trọng đến công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng, lãng phí nên việc tuyên truyền còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu....

Nguồn :