M
08:46 | 25/04/2018

Ngày làm việc thứ 3 Đại hôi Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI

Giải pháp nâng cao vị thế tổ chức công đoàn trong tình hình mới

Sáng nay 25/4, Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 bước vào ngày làm việc thứ 3. Đại hội tiếp tục nghe các ý kiến tham luận tâm huyết của các đại biểu nhằm góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô và xây dựng phong trào CNVCLĐ ngày càng phát triển vững mạnh. Đại hội cũng thông qua Dự thảo nghị quyết Đại hội với 100% đại biểu dự Đại hội tán thành.  

giai phap nang cao vi the to chuc cong doan trong tinh hinh moi Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đối thoại với đại biểu và CNLĐ
giai phap nang cao vi the to chuc cong doan trong tinh hinh moi Hình ảnh phiên khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI
giai phap nang cao vi the to chuc cong doan trong tinh hinh moi Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển
giai phap nang cao vi the to chuc cong doan trong tinh hinh moi

08h20: Các Đại biểu bắt đầu trình bày tham luận

Đồng chí Tạ Văn Dưỡng, Trưởng Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ Thành phố tham luận với chủ đề: “Vai trò của tổ chức công đoàn trong tăng năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng 4.0”.

Theo đồng chí Tạ Văn Dưỡng, nguyên nhân năng suất lao động (NSLĐ) ở Việt Nam thấp, ngoài nguyên nhân do nội tại quy mô nền kinh tế, xuât phát điểm NSLĐ ở nước ta còn thấp, trình độ khoa học công nghệ chưa cao, thì yếu tố quan trọng hơn cả đó là chất lượng, cơ cấu nguồn nhân lực; việc đào tạo, bố trí lao động xã hội chưa hợp lý; các chính sách đãi ngộ, tiền lương thu nhập của người lao động còn thấp, đây là những yếu tố quan trọng tác động trực tiếp đến NLĐ.

giai phap nang cao vi the to chuc cong doan trong tinh hinh moi
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu bế mạc Đại hội.

Thời gian tới trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ của nước ta, để góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong NSLĐ, đáp ứng yêu cầu hội nhập, các cấp công đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho CNVCLĐ hiểu rõ bản chất, ý nghĩa của tăng NSLĐ, quan hệ giữa NSLĐ với tiền lương, thu nhập NLĐ...

giai phap nang cao vi the to chuc cong doan trong tinh hinh moi
Đồng chí Tạ Văn Dưỡng, Trưởng Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ Thành phố trình bày tham luận.

Công đoàn cần phối hợp với người sử dụng lao động vận động đông đảo cán bộ CNLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để tăng NSLĐ. Công đoàn cần phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Công đoàn cơ sở cần thực hiện tốt vai trò đại diện, tham gia giám sát định mức lao động....

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm tham luận với chủ đề : “Công đoàn phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện về quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

giai phap nang cao vi the to chuc cong doan trong tinh hinh moi
Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm trình bày tham luận.

Theo đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, để hoạt động giám sát, phản biện của tổ chức công đoàn trong thời gian tới thực hiện có hiệu quả, các cấp công đoàn Thủ đô cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp: Tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền các quy định củ Đảng, Nhà nước và tổ chức tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, NLĐ, nhân dân về công tác giám sát phản biện xã hội; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện tốt quy chế phối hợp, thống nhất hành động; chọn những vấn đề bức xúc liên quan đến quyền lợi của đoàn viên công đoàn để triển khai công tác giám sát, phản biện; thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên đề giám sát và phản biện xã hội…

Đồng chí Cù Hoài An - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm tham luận chủ đề “Đổi mới công tác tài chính công đoàn đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động”.

Theo đồng chí Cù Hoài An: tài chính công đoàn là điều kiện, là công cụ phục vụ đắc lực cho hoạt động của tổ chức công đoàn. Thu kinh phí công đoàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp công đoàn. Để xây dựng công đoàn vững mạnh, quận Nam Từ Liêm đề xuất một số ý kiến:

giai phap nang cao vi the to chuc cong doan trong tinh hinh moi
Đồng chí Cù Hoài An - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm trình bày tham luận.

Phải luôn đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tập huấn những chính sách của Nhà nước, của công đoàn liên quan đến công tác tài chính công đoàn đến đoàn viên bằng nhiều hình thức, làm cho đoàn viên thấy rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với công đoàn. Đây là nội dung cơ bản và quan trọng nhất, do đó cần thường xuyên tuyên truyền sâu rộng để mở rộng tính năng và phạm vi hiệu quả.

Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp, phối hợp thật chặt chẽ với UBND và các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ khu kinh phí công đoàn, tham mưu với cấp ủy, UBND văn bản chỉ đạo các chủ doanh nghiệp chấp hành tốt luật công đoàn, nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức công đoàn.

Phát huy vai trò của UBKT LĐLĐ quận và CĐCS trong kiểm tra tài chính, tài sản và thu kinh phí công đoàn. Hằng năm, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực hiện pháp luật lao động, luật công đoàn, nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác tài chính đối với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả những đổi mới phương thức thu kinh phí do Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo; Chú trọng trong công tác giao dự toán thu, chi tài chính công đoàn cho các CĐCS, đảm bảo số giao sát với thực tế từng đơn vị, doanh nghiệp.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán công đoàn; bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp nhằm tiếp cận và vận động chủ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp kinh phí công đoàn.

Đồng chí Ngô Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Công đoàn TP Hà Nội tham luận với chủ đề: “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn gắn lý luận với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Ngô Văn Minh đề xuất 5 giải pháp, trong đó tập trung: Coi trọng tiêu chuẩn hóa cán bộ Công đoàn làm cơ sở đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục triển khai phương pháp giảng dạy tích cực theo đó, giáo viên là người cung cấp kiến thức cơ bản, tài liệu, định hướng nghiên cứu, là người hướng dẫn thảo luận, tổng hợp vấn đề; tăng cường việc trang bị cho cán bộ công đoàn nhóm kiến thức theo chuyên đề, kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết trong quá trình hoạt động như kỹ năng tổ chức các phong trào; kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục; kỹ năng giao tiếp ứng xử; kỹ năng thương lượng đối thoại; kỹ năng tư vấn, hướng dẫn, diễn đạt, thuyết trình; kỹ năng tranh tụng trước tòa…

giai phap nang cao vi the to chuc cong doan trong tinh hinh moi
Đại biểu Ngô Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Công đoàn TP Hà Nội trình bày tham luận.

Bốn là, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, khuyến khích đội ngũ giáo viên tích cực tự học, tự nghiên cứu, nắm bắt thực tế, tích lũy kinh nghiệm để nâng cao trình độ, nâng cao chất lượng bài giảng. Năm là, đổi mới, tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

Đồng chí Đặng Thị Bích Nga - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Viên chức Thành phố tham luận chủ đề: “Công đoàn trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức thực hiện cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ”.

giai phap nang cao vi the to chuc cong doan trong tinh hinh moi
Bà Đặng Thị Bích Nga - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Viên chức Thành phố trình bày tham luận.

Từ thực tiễn hoạt động tại đơn vị, bà Nga đề xuất, để công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBCCVC thực hiện cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ được thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới, các cấp Công đoàn Thành phố Hà Nội cần đẩy mạnh công tác giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, ý thức phục vụ, chấp hành kỷ cương, kỷ luật, quy tắc ứng xử của CBCCVC trong thực thi công vụ.

Cùng đó, cần tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đổi mới và nâng cao chất lượng ban hành văn bản QPPL, đảm bảo các chính sách phải đầy đủ, rõ ràng, kịp thời và đúng quy định cũng như tham mưu xây dựng chỉ tiêu cụ thể về đơn giản hóa thủ tục hành chính; tập trung rà soát, đơn giản hóa, công khai TTHC, tiến tới 100% các TTHC có liên quan đến tổ chức, công dân được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; định kỳ tổ chức thực hiện việc đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp...

09h05: Đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố báo cáo kết quả thảo luận tổ, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội và thảo luận tổ.

Theo đó, chiều ngày 23/4/2018, trong chương trình ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã chia làm 5 tổ thảo luận. Nội dung thảo luận tập trung vào các vấn đề: Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XV tại Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và các chỉ tiêu Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI; Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và các chỉ tiêu Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Thảo luận, lấy ý kiến về Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

giai phap nang cao vi the to chuc cong doan trong tinh hinh moi
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố báo cáo kết quả thảo luận tổ

Các tổ cũng tiến hành thảo luận về các chuyên đề chuyên sâu: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tài chính trong hoạt động công đoàn. Giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đi đôi với xây dựng CĐCS vững mạnh; Giải pháp đẩy mạnh việc thành lập và đổi mới nội dung hoạt động của Ban Nữ công quần chúng CĐCS; Giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu hoạt động Công đoàn trong thời gian tới; Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Tại các tổ, đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các Văn kiện tại Đại hội và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo các chuyên đề thảo luận tại tổ và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ Thủ đô nói chung.

Toàn bộ ý kiến của các đại biểu thảo luận tại tổ đã được Thư ký tổng hợp trình Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch Đại hội trân trọng tiếp thu và chuyển lại cho Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa 16 nghiên cứu bổ sung vào Chương trình công tác của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bổ sung vào chương trình các chuyên đề để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, đưa phong trào CNVCĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

09h30: Tặng hoa các đồng chí ủy viên BCH, ủy ban kiểm tra LĐLĐ TP khóa XV không tái cử.

giai phap nang cao vi the to chuc cong doan trong tinh hinh moi
Lãnh đạo LĐLĐ TP tặng hoa các đồng chí ủy viên BCH, ủy ban kiểm tra LĐLĐ TP khóa XV không tái cử.

9h40:

Đồng chí Bùi Thanh Giang - Phó Trưởng ban nữ công LĐLĐ Thành phố, Trưởng đoàn Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI. 100% Đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí với bản dự thảo nghị quyết do đồng chí trưởng đoàn thư ký trình bày.

giai phap nang cao vi the to chuc cong doan trong tinh hinh moi
Đồng chí Bùi Thanh Giang - Phó Trưởng ban nữ công LĐLĐ Thành phố, Trưởng đoàn Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

9h50:

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội khẳng định: Sau 3 ngày làm việc việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, trách nhiệm và hiệu quả, Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và thành công tốt đẹp.Các nội dung được thông qua tại Đại hội XVI Công đoàn Thành phố là những văn kiện quan trọng thể hiện trí tuệ, tâm huyết của toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn Thành phố, là sự tổng kết thực tiễn hoạt động công đoàn trong những năm qua để tiếp tục đổi mới và phát triển trong 5 năm tới.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: Những ngày Đại hội đã khép lại nhưng cũng bắt đầu mở ra một chặng đường mới, chặng đường phát triển đầy mạnh mẽ, đầy cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn thách thức đối với các cấp công đoàn, đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô. Từ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển chắc chắn kết quả của Đại hội sẽ là động lực tinh thần to lớn cổ vũ động viên mỗi đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn Thủ đô tranh thủ thời cơ vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung phương thức hoạt động vì quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên và NLĐ, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

giai phap nang cao vi the to chuc cong doan trong tinh hinh moi
Toàn cảnh buổi tham luận.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu: Ngay sau Đại hội, các cấp Công đoàn thành phố cần nhanh chóng tuyên truyền về kết quả Đại hội, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và vụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các chương trình kế hoạch và triển khai thực hiện để sớm đưa nghị quyết đại hội XVI công đoàn Thành phố đi vào thực tiễn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô nhiệm kỳ 2018-2023 xứng đáng với Huân chương Độc lập hạng Nhất – Phần thường cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng cho LĐLĐ Thành phố.

Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn Thủ đô phát huy truyền thống của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, đoàn kết sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI đề ra, góp phần xây dựng Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng – Thành phố vì hòa bình, ngày càng giầu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nguồn :