M
14:54 | 02/01/2018

Huyện Mỹ Đức

Duy trì tốt nhịp độ phát triển

Năm 2017, được sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố Hà Nội, của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, UBND huyện Mỹ Đức đã chủ động tổ chức, chỉ đạo, điều hành các cấp các ngành và nhân dân trong huyện thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tậm, đạt được những kết quả nhất định, duy trì nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội. 

duy tri tot nhip do phat trien Làm tốt vai trò tham mưu
duy tri tot nhip do phat trien Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển
duy tri tot nhip do phat trien Công đoàn huyện Mỹ Đức: Một nhiệm kỳ thành công

Trong năm qua, UBND huyện Mỹ Đức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với nhiều đổi mới. Tích cực thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; Tăng cường công tác quản lý các lễ hội truyển thống trên địa bàn huyện; Đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh doanh, triển khai kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra, kiểm soát kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ. Các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; tổ chức ra quân triển khai thực hiện trật tự văn minh đô thị, phòng chống tội phạm. Đồng thời duy trì tốt nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và vượt.

duy tri tot nhip do phat trien
Huyện Mỹ Đức ngày càng khang trang phát triển

Về công tác quy hoạch, xây dựng nông thôn mới: Điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại các xã Bột Xuyên, Mỹ Thành, Xuy Xá, Hợp Tiến, Vạn Kim, Phù Lưu Tế, Phùng Xá; Phúc Lâm; An Mỹ. Triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã, bổ sung quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn theo Công văn số 1177/QHKT-HTKT ngày 3/3/2017 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội. Đẩy nhanh tiến độ, báo cáo kết quả triển khai đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Đại Nghĩa tỷ lệ 1/500 thực hiện theo Quyết định số 6310/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND TP Hà Nội. Quy hoạch tổng mặt bằng dự án Trụ sở làm việc Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Mỹ Đức. Triển khai lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng Hương Sơn; Tổ chức lấy ý kiến dân cư về việc đầu tư xây dựng Công viên Nghĩa trang huyện Mỹ Đức tại xã Hương Sơn; Dự án Tuyến cáp treo Hương Bình. Ban hành Kế hoạch số 319/KH-UBND, ngày 15/3/2017 thực hiện Chương trình số 07-CTr/HU ngày 21/10/2016 của Huyện ủy; Kế hoạch số 170/KH-UBND, ngày 20/2/2017 về việc tổ chức phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới; Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương; Thành phố về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Chỉ đạo các cơ quan kiểm tra, rà soát, đánh giá, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới tại các xã, trong đó tập trung chỉ đạo xã Hợp Tiến, Mỹ Thành phấn đấu hoàn thành năm 2017.

duy tri tot nhip do phat trien
Phát triển du lịch gắn với thắng cảnh Hương Sơn nổi tiếng (nguồn intenet)

Trong năm qua, huyện Mỹ Đức đã thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng chính sách xã hội, người có công. Tổ chức tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, trợ cấp các gia đình chính sách, gia đình có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn, người già cô đơn, tàn tật, trẻ em mồ côi gồm quà của Chủ tịch nước, quà của Thành phố, quà của huyện và quà của các tổ chức chính trị, xã hội khác với tổng số 21.654 suất quà trị giá 6.313.650.000 đồng. Tổ chức sửa chữa 167 nhà ở đối với người có công với cách mạng. Thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ BHYT cho 48.465 đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; Tổ chức đưa các đối tượng NCC tiêu biểu đi thăm viếng Nghĩa trang Trường Sơn – Nghĩa Trang đường 9; Nghiệm thu và chi trả công tác xây dựng, sửa chữa nhà đối với người có công với cách mạng với 75 nhà xây mới, sửa chữa 92 nhà. Tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7. Tu sửa nghĩa trang liệt sỹ xã Phùng Xá, xã Bột Xuyên và nghĩa trang liệt sỹ của Huyện. Triển khai chương trình phẫu thuật nụ cười 2017; Lập danh sách hỗ trợ học tập cho 22 trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, khó khăn vươn lên vượt khó; Cấp, phát 102 thẻ miễn, giảm giá xe buýt trợ giá cho các đối tượng NCC. Triển khai điều tra khảo sát Cung – Cầu lao động năm 2017 trên địa bàn. Xác nhận thang, bảng lương cho 17 doanh nghiệp; Đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động nông thôn giải quyết việc làm cho 2.800 lao động đạt 100% kế hoạch huyện giao. Thực hiện các biện pháp giảm nghèo có hiệu quả, bền vững kết quả giảm được 1.091 hộ nghèo đạt 136% kế hoạch.

Trong năm qua, UBND huyện Mỹ Đức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với nhiều đổi mới. Tích cực thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; Tăng cường công tác quản lý các lễ hội truyển thống trên địa bàn huyện; Đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh doanh, triển khai kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra, kiểm soát kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ. Các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; tổ chức ra quân triển khai thực hiện trật tự văn minh đô thị, phòng chống tội phạm. Đồng thời, duy trì tốt nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và vượt.

Về công tác kê khai tài sản và phòng chống tham nhũng, huyện Mỹ Đức triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 cho 131 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập năm 2016 là 803 người, đạt 100% kế hoạch, đã tiến hành kê khai và có báo cáo tại Báo cáo số 127/BC-UBND về kết quả công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2016. Triển khai Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 7/2/2017 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra chuyên đề theo các quyết định đã phê duyệt và ban hành số 2869/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 về xây dựng chương trình thanh tra chuyên đề năm 2017 để thực hiện thanh tra chuyên đề về công tác quản lý đất đai, trách nhiệm tiếp dân, giải quyết KNTC, xây dựng cơ bản, công tác phòng chống tham nhũng. Ban hành Kết luận số 222/KL-UBND ngày 28/2/2017 của UBND huyện Kết luận về công tác quản lý đất đai tại 03 xã là Mỹ Thành, Đại Hưng, Đốc Tín qua đó kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn đi vào nề nếp, kiến nghị xử lý diện tích đất vi phạm của 35 hộ theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND TP Hà Nội với diện tích là 3.598 m2. Triển khai công tác thanh tra quản lý đất đai trên địa bàn thị trấn Đại Nghĩa theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND huyện Mỹ Đức, qua đó ban hành Kết luận số 865/KL-UBND, ngày 04/7/2017, thu hồi, xử lý về đất đai 25.536 m2; Ban hành Quyết định số 1837/QĐ-UBND, ngày 16/8/2017 về thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình 135 tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức. Ban hành Quyết định 2306/QĐ-UBND, ngày 16/10/2017 về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng và thục hiện các quyết định kết luận sau thanh tra.

H.Duy

Nguồn :