M
11:28 | 01/01/2018

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức

Làm tốt vai trò tham mưu

Trong năm 2017, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (PGD NHCSXH) huyện Mỹ Đức đã làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất với Ngân hàng cấp trên, với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các cấp đảng, chính quyền, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

lam tot vai tro tham muu Tổng kết công tác hội Cựu chiến binh năm 2017
lam tot vai tro tham muu Kiểm tra công vụ đột xuất tại các cơ quan, đơn vị
lam tot vai tro tham muu Tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới

Hoạt động tín dụng - Ngân hàng mặc dù chịu sự tác động của các yếu tố biến động giá cả của một số mặt hàng như lương thực, thực phẩm và đặc biệt là ảnh hưởng của cơn bão trong tháng 10 vừa qua đã làm thiệt hại nhiều về cây trồng, vật nuôi, thủy hải sản đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân… song vẫn đảm bảo sự phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ tốt cho các hoạt động của các chương trình tín dụng trên địa bàn.

Được sự quan tâm chỉ đạo của NHCSXH TP Hà Nội, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mỹ Đức, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Mỹ Đức, sự phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện tới xã và bằng sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ nhân viên trong Phòng do đó Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mỹ Đức cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu do NHCSXH TP giao. Nhằm góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và việc làm góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội.

Về công tác phối hợp chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện, PGD NHCSXH huyện tham mưu với Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, UBND huyện phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017 cho các xã, thị trấn; tham mưu cho UBND cấp xã, thị trấn phân bổ chỉ tiêu kế hoạch cho các thôn. Tham mưu UBND huyện ban hành công văn tới các xã, thị trấn thực hiện xây dựng nhu cầu vốn tín dụng chính sách năm 2018.

lam tot vai tro tham muu
NHCSXH huyện Mỹ Đức thăm hỏi và tặng quà cho hộ nghèo bị thiệt hại do mưa lũ

Chỉ đạo các xã, thị trấn nắm bắt, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn các chương trình, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, giải ngân kịp thời nguồn vốn thu hồi và vốn tăng trưởng được thành phố giao, trong đó tập trung giải ngân chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm và Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn…

Với mục tiêu tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, ngay từ đầu năm PGD NHCSXH huyện phối kết hợp với HĐT nhận ủy thác huyện chỉ đạo rà soát các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để tham mưu cho BĐD HĐQT NHCSXH huyện, UBND huyện xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu nợ quá hạn cho các xã.

PGD NHCSXH huyện tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch cấp xã. Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của hội đoàn thể trong việc đôn đốc các tổ tiết kiệm và vay vốn đến thực hiện giao dịch, phối hợp kiểm tra, đôn đốc nợ đến hạn, nợ quá hạn, xử lý nợ bị rủi ro. Phối hợp tổ chức họp giao ban nghiêm túc, tập trung trao đổi, bàn bạc xử lý các vấn đề trọng tâm như triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng, củng cố kiện toàn tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ bỏ đi khỏi địa phương….

Tham mưu UBND huyện tổ chức tổng kết 15 năm hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện cũng như biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong 15 năm hoạt động tín dụng chính sách.

Nguồn :