M
21:21 | 31/03/2015

Hội nghị BCH LĐLĐ Thành phố lần thứ 9, nhiệm kỳ 2013-2018

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội

Để kịp thời kiện toàn cán bộ lãnh đạo chủ chốt của LĐLĐ Thành phố thay cho đồng chí Trần Văn Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội nghỉ chế độ từ ngày 1/4/2015, chiều ngày 29/3/2015, LĐLĐ Thành phố đã triệu tập hội nghị BCH LĐLĐ Thành phố khóa XV, kỳ họp lần thứ 9, tiến hành bầu bổ sung nhân sự Ban chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) và chức danh Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2013- 2018.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; Trần Văn Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ. Cùng dự hội nghị còn có đồng chí Đào Đức Toàn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội;  đồng chí Trần Văn Thuật, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt  Nam.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Minh Thuần, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã báo cáo đề án kiện toàn chức danh Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2013-2018 thay đồng chí Trần Văn Thực nghỉ chế độ từ ngày 1/4/2015.

Theo đó, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phải là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ; có uy tín, có phương pháp hoạt động quần chúng và khả năng đoàn kết, tập hợp được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng phải là người có năng lực tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực CĐ và tham gia quyết định các chủ trương công tác của BCH CĐ, có kiến thức về quản lý kinh tế, xã hội, pháp luật; có kỹ năng hoạt động và nghiệp vụ công tác CĐ, có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể và tổ chức giao, có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; có đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, không cục bộ bản vị, cơ hội; không lãng phí, tham nhũng và bao che cho tham nhũng, kiên quyết chống tham nhũng và lãng phí...

Đề án cũng nêu rõ, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XV cần có đủ tuổi công tác ít nhất 5 năm, có lý lịch rõ ràng và có điều kiện tham gia các hoạt động của BCH, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố. Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện trên, với đặc thù và vị thế của tổ chức CĐ Thủ đô và các quy định của Đảng về công tác cán bộ, nhất là LĐLĐ Thành phố đã nhiều khóa trước cũng như hiện nay đồng chí Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đều được cơ cấu là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, vì vậy, nhân sự được giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ Thành phố nên là những đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử UV BCH, UV BTV Thành ủy, nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ tiếp theo.

Đồng chí Trần Văn Thực tặng hoa tân Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy đã phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh vai trò, vị thế của tổ chức CĐ đối với sự phát triển của Thủ đô cũng như tiêu chuẩn, tầm quan trọng của việc lựa chọn chức danh lãnh đạo LĐLĐ Thành phố. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng thông báo, trên cơ sở đề án kiện toàn chức danh Chủ tịch LĐLĐ thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2013-2018, Đảng đoàn và thường trực LĐLĐ Thành phố đã bàn bạc thống nhất có công văn báo cáo với BTV Thành ủy. BTV Thành ủy căn cứ vào đề nghị của Ban Tổ chức Thành ủy, đã thảo luận và có quyết định  số 5672/QĐ-TU ngày 27/3/2015 về việc điều động và phân công thành ủy viên.

Theo đó, BTV Thành ủy quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội, đại biểu HĐND Thành phố, Bí thư huyện ủy Chương Mỹ thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ, thôi tham gia BCH, BTV Huyện ủy Chương Mỹ nhận công tác tại LĐLĐ Thành phố, giới thiệu bầu bổ sung BCH, BTV, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố.

Cùng ngày, BTV Thành ủy có quyết định số 5673/QĐ-TU ngày 27/3/2015 chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Tuyến giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ Thành phố từ ngày 1/4/2015. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có công văn số 30 ngày 25/3/2015 thống nhất với đề nghị của Thành ủy Hà Nội về việc giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Tuyến để BCH LĐLĐ Thành phố bầu bổ sung vào BCH, BTV  LĐLĐ Thành phố và chức danh Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2013-2018.   

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến sinh ngày 25/7/1971, vào Đảng năm 1995. Trình độ chuyên môn là thạc sỹ xây dựng Đảng, cử nhân luật, đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh, chờ cấp bằng tiến sỹ, đồng chí đã qua lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cao cấp của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng như Tỉnh ủy viên, bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Hà Tây (cũ), Ủy viên BCH Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ.

Hiện đồng chí là Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố, đại biểu HĐND Thành phố.

Sau nghi nghe báo cáo đề án kiện toàn chức danh Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2013-2018 và nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, các ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã thảo luận,  nhất trí thông qua đề án số 01/ĐA-LĐLĐ, ngày 19/3/2015 về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2013-2018 đồng thời tiến hành bầu cử đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc theo quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam.

Kết quả, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đã trúng cử Ủy viên BCH, Ủy viên BTV và chức danh Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2013-2018 với tỷ lệ 100%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ niềm xúc động khi được BTV Thành ủy Hà Nội điều động phân công và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đặc biệt là được BCH LĐLĐ Thành phố Hà Nội tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến hứa sẽ quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách, cùng với BCH, BTV LĐLĐ Thành phố đưa tổ chức CĐ Thủ đô ngày phát triển, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và phong trào CNVCLĐ, hoạt động CĐ của cả nước.

Thay mặt Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của tổ chức CĐ Thủ đô trong những năm gần đây, nhất là những dấu ấn nổi bật trong công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ.

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh, những kết quả đó có vai trò và sự đóng góp quan trọng của cá nhân đồng chí Trần Văn Thực. Sau khi chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Tuyến trúng cử Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội với sự tín nhiệm tuyệt đối, đồng chí Đặng Ngọc Tùng bày tỏ tin tưởng, hoạt động CĐ Thủ đô trong thời gian tới dưới sự lãnh đạo của tân chủ tịch sẽ có nhiều tiến bộ hơn nữa.  

Phạm Diệp

Nguồn :