M
10:53 | 19/04/2018

Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc?

Hỏi: Tôi năm nay 53 tuổi, tham gia BHXH được 28 năm, đang làm việc theo diện hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Do điều kiện sức khỏe, tôi đang có ý định sẽ xin nghỉ việc để chờ hưu. Xin luật sư cho biết, nếu tôi xin nghỉ việc chờ hưu thì có được hưởng trợ cấp thôi việc không? (Nguyễn Hồng Phúc - Trương Định, Hà Nội)

dieu kien huong tro cap thoi viec Nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp thôi việc không?
dieu kien huong tro cap thoi viec Bồi thường cho NLĐ khi đóng cửa chi nhánh công ty ra sao?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 54, Luật BHXH 2014 về Điều kiện hưởng lương hưu, thì:

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;…

Vì sang năm chị chưa đủ 55 tuổi, nên chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Chị có thể xin nghỉ việc chờ hưu hoặc hưởng BHXH một lần.

Còn theo quy định tại Điều 48, Bộ luật Lao động về Trợ cấp thôi việc, thì:

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Như vậy, nếu sang năm chị thỏa thuận với nơi làm việc về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thì khi nghỉ chị sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc.

Luật sư Trịnh Khánh Toàn

(Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Nguồn :